Kutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen

Aika: 20.3.2022 klo 14.00
Paikka: Pohjois-Hämeen Kennelpiirin tila Tampereentie 484, Lempäälä
Hallituksen päätöksellä tähän kokoukseen järjestetään osallistumismahdollisuus etäyhteydellä. Etäyhteydellä osallistuvien on ilmoittauduttava kokoukseen viimeistään 9.3.2022 ilmoittautumislomakkeella

Etäyhteysmahdollisuus järjestetään, mikäli kokoukseen ilmoittautuu määräaikaan mennessä vähintään viisi etäyhteyttä käyttävää jäsentä.

Kokouksessa palkitaan VUODEN KOIRAT 2021!

Lämpimästi tervetuloa!

Suomen bordercolliet & australiankelpiet ry:n hallitus


KEVÄTKOKOUKSEN ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa
 5. Valitaan vähintään kaksi (2) ääntenlaskijaa
 6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 7. Valitaan edustajat kennelyhdistysten ja lajiliittojen kokouksiin

Valitaan varsinainen valtuustoedustaja ja varaedustaja Kennelliiton valtuustoon kaudelle 2023 – 2025.

 1. Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös, toiminnantarkastajien lausunto ja vahvistetaan tilinpäätös
 2. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
 3. Käsitellään hallituksen kokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet
  1. Australiankelpieiden muotovalioarvosäännön muutos 

Voimassa oleva australiankelpieiden muotovalioarvosääntö:

FI MVA
Hyväksytysti suoritettu paimennuskokeen perusrata tai koulutustunnus 1-luokassa palveluskoira- tai pelastuskoira (IPOR) kokeesta tai hyväksytty luonnetesti. 

Esitetään uudeksi australiankelpieiden muotovalionarvosäännöksi:

FI MVA
Hyväksytysti suoritettu paimennuskokeen (PAIM-BCAK) perusrata tai hyväksytty tulos 2-luokassa paimennuskokeesta (PAIM) tai koulutustunnus 1-luokassa palveluskoira- tai pelastuskoira (IPOR) kokeesta tai hyväksytty luonnetesti.

 1. Australiankelpieiden ja bordercollieiden paimennuskokeiden sääntömuutos 

Esitys uusista säännöistä liitteenä
LIITE 1

 1. Käsitellään jäsenten tekemät esitykset
 2. Muut esille tulevat asiat ottaen huomioon yhdistyslain 23:n ja 24:n pykälän määräykset
 3. Kokouksen päättäminen

Kohdan 10.2. esitys uusista säännöistä julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.
Yhdistyksen kokouksissa paikan päällä oleva äänioikeutettu jäsen saa edustaa valtakirjalla enintään yhtä poissa olevaa toista äänioikeutettua jäsentä. Valtakirjojen tarkastus alkaa kello 13.45 ja päättyy kello 14.00.