DNA tulosten tallennus

Geenitestitulosten tallentaminen Koiranettiin

SBCAK ry on anonut australiankelpieille ja bordercollieille DNA-testitulosten tallennusta Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmään (Koiranettiin).

Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunnan päätöksen mukaan australiankelpielle ryhdytään tallentamaan CA VMP1- ja CA LINGO3-tuloksia heti, kun se on teknisesti mahdollista. Tulokset hyväksytään vain laboratoriosta Dog Breeding Science.

Bordercollieille ryhdytään tallentamaan CEA-, MDR1-, TNS-, GG-, RS- ja IGS-tuloksia heti, kun se on teknisesti mahdollista. Tulokset hyväksytään seuraavista laboratorioista Laboklin, Movet ja MydogDNA/Wisdom panel. GG-tulokset hyväksytään laboratorioista Laboklin ja Movet. Myös MyDogDNA laboratorio hyväksytään, jos se tarjoaa tätä testiä.

Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunnan DNA-työryhmä halusi yhdistyksen myös huomioivan, että GG-testi on markkeritesti, eli varsinaista sairautta aiheuttavaa mutaatiota ei ole vielä tunnistettu. Markkeritestien luotettavuus on heikompi kuin suorien geenitestien. Tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella tämän markkerin mahdollisuus tunnistaa sairas koira on 69 %.

Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta pitää erityisen tärkeänä DNA-työryhmän huomautusta siitä, ettei geenitesteillä pidä korvata silmätarkastuksia, joissa silmät tutkitaan kokonaisuudessaan ja myös muiden sairauksien osalta.DNA tulosten tallennus Koiranettiin ei ole koiran omistajaa velvoittava, eli jatkossakin on mahdollista teettää geenitestit omatoimisesti. Koiran DNA tulokset voidaan tallentaa Koiranettiin, kunhan geenitestin näyte on otettu SKL:n ohjeiden mukaisesti (ks. ohje alta). Valitettavasti aikaisemmin otettuja geenitestituloksia ei tallenneta takautuvasti. Tiedotamme, kun geenitesti tulosten tallentaminen on teknisesti mahdollista.

Suunnitteilla on myös joukkonäytteenottotilaisuus tälle tai ensi vuodelle riippuen siitä, miten nopeasti saamme geenitesti tulosten tallentamisen käyttöön.

YLEISTÄ TIETOA GEENITESTIEN NÄYTTEENOTOSTA

  • Tee etukäteen lähete Omakoirassa.
  • Näytteen voi ottaa eläinlääkäri, eläintenhoitaja ja/tai näytteenotto-oikeuden omaava kennelneuvoja

TALLENNETTAVAT GEENITESTIT:

  • CA = Cerebellar ataxia, perinnöllinen ataxia/pikkuaivojen rappeuma (LINGO3, VMP1)
  • CEA = Collie Eye Anomaly, collien silmäanomalia
  • GG = Glaucoma and goniodysgenesis, goniodysgeneesi ja glaukooma
  • IGS = Imerslund-Gräsbeck syndrome, Imerslund-Grasbeck syndrooma
  • MDR1 = Multi Drug Resistance, lääkeaineyliherkkyys
  • RS = Raine Syndrome, hampaiden hypomineralisaatio
  • TNS = Trapped neutrophil syndrome, trapped neutrophil oireyhtymä

Voit lukea lisää geenitesteistä:

Geenitestit – Suomen bordercolliet & australiankelpiet ry