Rekisteröintiehdot

Tuontikoiran rekisteröinti ➞ Kaikkien rotujen rekisteriehdot ➞ Poikkeusluvat ➞ Lisätietoa

Australiankelpiet

Australiankelpieiden jalostuksen tavoiteohjelma ➞ (pdf)

 • Rekisteröintiä varten pennut pitää tunnistusmerkitä eli mikrosiruttaa.
 • Pentueen rekisteröinnin edellytyksenä on, että pentueen vanhemmat täyttävät PEVISA-vaatimukset. Kaikkien tutkimustuloksien tulee olla voimassa astutushetkellä.

PEVISA-vaatimukset

 • Lonkkakuvausvaatimus; raja-arvo C, ja C-lonkkaisen saa yhdistää vain A-lonkkaiseen
 • Selkäkuvausvaatimus; LTV-lausunto, ei raja-arvoa
 • Jälkeläismäärärajoitus; koiralle rekisteröidään korkeintaan 12 pentua alle 5-vuotiaana, elinikäinen jälkeläismäärä on korkeintaan 20 pentua. Rajat ylittävät pentueet rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.

Vaatimukset ulkomaisille uroksille

 • Ulkomaisia uroksia koskee toistaiseksi voimassa oleva poikkeuslupa: Voidaan rekisteröidä kaksi pentuetta ilman PEVISA- ohjelman mukaisia tutkimustuloksia.

Australiankelpien rotukohtaiset erityisohjeet rekisteröintiin

Suomen Paimenkoirayhdistyksen rekisteriin (SPKY), The Working Kelpie Council of Australia -rekisteriin (WKC), Australian Stockdog/Working kelpie (S & N) -rekisteriin tai The North American Australian Kelpie Registry, Inc. (NAAKR, Inc.) -rekisteriin merkitty koira voidaan omistajan anomuksesta merkitä ER-rekisteriin. Koiran pitää olla tunnistusmerkitty Kennelliiton hyväksymällä tavalla. WKC-rekisteriin merkityn risteytystaustaisen koiran kohdalla (WKC:n sääntöjen kohta 1.9) edellytetään kuitenkin, että risteytys ei näy koiran kolmen polven sukutaulussa. Em. ehdot täyttävää ulkomaista urosta saa käyttää jalostukseen, jolloin jälkeläiset merkitään ER-rekisteriin.

Bordercolliet

Bordercollieiden jalostuksen tavoiteohjelma ➞ (pdf)

 • Pentueen rekisteröinnin edellytyksenä on että pentueen vanhemmat täyttävät PEVISA-vaatimukset. Kaikkien tutkimustuloksien tulee olla voimassa astutushetkellä.
 • Rekisteröintiä varten pennut pitää tunnistusmerkitä eli mikrosiruttaa.

PEVISA-vaatimukset

 • Lonkkakuvausvaatimus; raja-arvo C, ja C-lonkkaisen saa yhdistää vain A-lonkkaiseen
 • Virallinen silmätarkastus; silmälausunto on voimassa 24kk
 • Virallinen lausunto olkanivelen osteokondroosista. Tämä ehto tulee voimaan 1.1.2023 alkaen.

Vaatimukset ulkomaalaisille uroksille

 • Ulkomaisia uroksia koskee toistaiseksi voimassa oleva poikkeuslupa: Voidaan rekisteröidä kaksi pentuetta ilman PEVISA- ohjelman mukaisia tutkimustuloksia.

Bordercollien rotukohtaiset erityisohjeet rekisteröintiin

International Sheep Dog Society (ISDS) -rekisteriin tai Suomen Paimenkoirayhdistyksen (SPKY) rekisteriin merkitty bordercollie voidaan omistajan anomuksesta merkitä ER-rekisteriin. ER-rekisteriin otetaan rotuunottona koira, joka on suorittanut hyväksytysti paimennuksen esikokeen, jonka kaksi rodun arvosteluoikeudet omaavaa ulkomuototuomaria on todennut rotumääritelmän mukaiseksi ja jolla on geenitunniste. Koiran pitää olla tunnistusmerkitty Kennelliiton hyväksymällä tavalla. Koirien siirtyminen FI-rekisteriin on selvitetty kohdassa 11.1.4. (Suomen Kennelliiton ohje ➞).

Tuontikoiran rekisteröinti Suomen Kennelliittoon

Suunnitelmissa pennun/aikuisen koiran tuonti ulkomailta? SBCAK:n muistilista ulkomaantuonteihin

 • Suomen Kennelliiton tuontikoirarekisteröinnin ohje
 • Tuontikoiran tulee olla tunnistusmerkitty
 • Rekisteröinnin voi aloittaa OmaKoira-palvelussa (Kennelliiton jäsenille)
 • Pohjoismaista tuodessa riittää tuontimaan oma rekisteritodistus
  • Norjasta ja Tanskasta tuodessa vaaditaan lisäksi tuontimaan myöntämä omistajatodistus
 • Osasta maista tuodessa vaaditaan erityisesti vientiä varten laadittu polveutumistodistus, esim. export pedigree, lista Kennelliiton sivuilla
 • Hanki Briteistä tuotavalle ISDS-rekisteröidylle bordercollielle Kennel Clubin Export pedigree
 • Muista aina ilmoittaa pennun (tai ulkomaalaisen uroksen jälkeläisiä rekisteröidessä uroksen) kaikki rekisterinumerot toimita pennun/koiran (ja sen vanhempien) kaikki eri rekisteritodistukset/-numerot Kennelliittoon (myös KC:n export pedigree(t) jos kyse on ISDS-rekisteröidystä koirasta)
 • Tuontikoiran rekisteröinnistä peritään maksuluokan 2 mukainen maksu (70 €)
 • Omakoira-palvelua käytettäessä 5 € alennus

Kaikkia rotuja koskevia rekisteröintiehtoja

Kennelliitolla on kaikkien rotujen rekisteröintiä koskevia ehtoja, joiden tarkoituksena on määritellä rajat terveyteen liittyvissä asioissa. Nämä ehdot ovat:

 • Mikäli pentueen vanhemmilla on tietyissä Kennelliiton virallisissa terveystutkimuksissa asteikon huonoin tulos, voidaan pennut rekisteröidä vain EJ-rekisteriin. Näitä tutkimuksia ovat lonkka- ja kyynärnivelkuvaus, polvilumpiotutkimus sekä spondyloosikuvaus
 • liian läheistä sukua keskenään olevien vanhempien jälkeläiset voidaan rekisteröidä vain EJ-rekisteriin (isä/emä yhdistettynä jälkeläiseen tai täyssisarukset yhdistetty keskenään, tällöin pentujen sukusiitosasteen on aina vähintään 25%)
 • kahta merleväristä koiraa ei saa parittaa keskenään
 • kahta töpöhäntäistä (T-box-mutaation aiheuttama töpöhäntä) ei saa parittaa keskenään

Poikkeusluvat

Lupaa voi anoa vain Koirarekisteriohjeen määrittelemissä tilanteissa ja astutukseen voi ryhtyä vasta luvan myöntämisen jälkeen. Poikkeuslupaa voi anoa kun:

 • yhdistelmä ei täytä rotukohtaisen PEVISA-ohjelman vaatimuksia
 • narttu halutaan astuttaa tiheämmin kuin Koirarekisteriohjeessa sallitaan
 • ulkomaalaisella uroksella halutaan astuttaa narttu vaikka urokselta puuttuu PEVISA-tutkimukset ja sillä on jo kaksi pentuetta Suomessa

Mikäli Kennelliitto ei ennen astutusta ole myöntänyt poikkeuslupaa rotukohtaisista erityisehdoista poikkeamiseen (ks. rotukohtaiset erityisehdot), voidaan pennut rekisteröidä ainoastaan EJ-rekisteriin. Kuitenkin, jos pentueen vanhemmilla ei astutushetkellä ole rotukohtaisen PEVISA-ohjelman edellyttämiä voimassa olevia terveystutkimustuloksia tai lausuntoja, vaan vanhemmat on tutkittu/lausuttu vasta astutuksen jälkeen ja todettu niiden täyttävän rotukohtaisen PEVISA-ohjelman asettamat raja-arvot, voi kasvattaja yhden kerran rekisteröidä tällaisen pentueensa FI-rekisteriin niin, että rekisteröintimaksu on korotettu. Koiralle voidaan rekisteröidä yksi tällainen pentue jalostusoikeuden hallinnasta riippumatta. (lue lisää: Kennelliitto ➞)

Lisätietoja:

SKL kasvatus ja terveys
SKL rekisteröinti
Rekisteröintiohje
Rotukohtaiset erityisehdot