Rekisteröintiehdot

Tuontikoiran rekisteröinti ➞ Kaikkien rotujen rekisteriehdot ➞ Poikkeusluvat ➞ Lisätietoa

Australiankelpiet

Australiankelpieiden jalostuksen tavoiteohjelma ➞ (pdf)

 • Rekisteröintiä varten pennut pitää tunnistusmerkitä eli mikrosiruttaa.
 • Pentueen rekisteröinnin edellytyksenä on, että pentueen vanhemmat täyttävät PEVISA-vaatimukset. Kaikkien tutkimustuloksien tulee olla voimassa astutushetkellä.

PEVISA-vaatimukset

 • Lonkkakuvausvaatimus; raja-arvo C, ja C-lonkkaisen saa yhdistää vain A-lonkkaiseen
 • Selkäkuvausvaatimus; LTV-lausunto, ei raja-arvoa
 • Jälkeläismäärärajoitus; koiralle rekisteröidään korkeintaan 12 pentua alle 5-vuotiaana, elinikäinen jälkeläismäärä on korkeintaan 20 pentua. Rajat ylittävät pentueet rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.

Vaatimukset ulkomaisille uroksille

 • Ulkomaisia uroksia koskee toistaiseksi voimassa oleva poikkeuslupa: Voidaan rekisteröidä kaksi pentuetta ilman PEVISA- ohjelman mukaisia tutkimustuloksia.

Australiankelpien rotukohtaiset erityisohjeet rekisteröintiin

 • Lonkkaniveldysplasiatuloksen C saanut koira pitää parittaa tuloksen A saaneen koiran kanssa.
 • Suomen Paimenkoirayhdistyksen (SPKY) rekisteriin merkitty koira voidaan omistajan anomuksesta merkitä ER-rekisteriin. Koiran pitää olla tunnistusmerkitty Kennelliiton hyväksymällä tavalla.
 • The Working Kelpien Council of Australia -rekisteriin (WKC) tai The North American Autralian Kelpie Registry, Inc. (NAAKR, Inc.) -rekisteriin merkitty tuontikoira voidaan omistajan anomuksesta merkitä ER-rekisteriin. Koiran pitää olla tunnistusmerkitty Kennelliiton hyväksymällä tavalla. Edellä mainittuihin rekistereihin rekisteröidyn ulkomaalaisen uroksen jälkeläiset rekisteröidään ER-rekisteriin, jos uros ei ole rekisteröity lisäksi FCI:n alaiseen rekisteriin (ei liitännäisrekisteri). Ruotsin AS-rekisteriin tai Norjan N-rekisteriin rekisteröity tuontikoira rekisteröidään Kennelliitossa FI/ER-rekisteriin riippuen sukutaulussa esiintyvien FCI-rekisteröityjen sukupolvien määrästä (FCI:n artikla 8, Kennelliiton rekisteriohje kohta 10 ja 11.1.1).
 • Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Voidaan rekisteröidä kaksi pentuetta ilman PEVISA-ohjelman mukaisia tutkimustuloksia.

Bordercolliet

Bordercollieiden jalostuksen tavoiteohjelma ➞ (pdf)

 • Pentueen rekisteröinnin edellytyksenä on että pentueen vanhemmat täyttävät PEVISA-vaatimukset. Kaikkien tutkimustuloksien tulee olla voimassa astutushetkellä.
 • Rekisteröintiä varten pennut pitää tunnistusmerkitä eli mikrosiruttaa.

PEVISA-vaatimukset

 • Lonkkakuvausvaatimus; raja-arvo C, ja C-lonkkaisen saa yhdistää vain A-lonkkaiseen
 • Virallinen silmätarkastus; silmälausunto on voimassa 24kk
 • Virallinen lausunto olkanivelen osteokondroosista. Tämä ehto tulee voimaan 1.1.2023 alkaen.

Vaatimukset ulkomaalaisille uroksille

 • Ulkomaisia uroksia koskee toistaiseksi voimassa oleva poikkeuslupa: Voidaan rekisteröidä kaksi pentuetta ilman PEVISA- ohjelman mukaisia tutkimustuloksia.

Bordercollien rotukohtaiset erityisohjeet rekisteröintiin

 • Lonkkaniveldysplasiatuloksen C saaneen koiran saa yhdistää vain lonkkaniveldysplasiatuloksen A saaneen koiran kanssa.
 • Merle-merle -yhdistelmät ovat kiellettyjä.
 • Suomen Paimenkoirayhdistyksen (SPKY) rekisteriin merkitty Suomessa syntynyt koira voidaan omistajan anomuksesta merkitä ER-rekisteriin. Koiran pitää olla tunnistusmerkitty Kennelliiton hyväksymällä tavalla.
 • lnternational Sheep Dog Society (ISDS) -rekisteriin merkitty Isossa-Britanniassa syntynyt bordercollie voidaan merkitä FI-rekisteriin, kun sille on haettu The Kennel Clubin export pedigree (FCI circular 36/2009). Muualla kuin lso-Britanniassa syntynyt tai ilman The Kennel Clubin export pedigreetä Suomeen tuotu ISDS rekisteröity bordercollie voidaan omistajan anomuksesta merkitä ER-rekisteriin ilman sukutaulutietoja.
 • FCI-rekisteröity ISDS-taustainen koira merkitään normaalisti vastaavaan rekisteriin, kuin mihin se on tuontimaassa merkitty.
 • ISDS-rekisteriin rekisteröidyn ulkomaalaisen uroksen jälkeläiset rekisteröidään ER-rekisteriin, jos uros ei ole lisäksi rekisteröity FCl:n alaiseen rekisteriin (ei liitännäisrekisteri) tai Iso-Britannian The Kennel Clubiin.
 • Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Voidaan rekisteröidä kaksi pentuetta ilman PEVISA-ohjelman mukaisia tutkimustuloksia.

Tuontikoiran rekisteröinti Suomen Kennelliittoon

Suunnitelmissa pennun/aikuisen koiran tuonti ulkomailta? SBCAK:n muistilista ulkomaantuonteihin

 • Suomen Kennelliiton tuontikoirarekisteröinnin ohje
 • Tuontikoiran tulee olla tunnistusmerkitty
 • Rekisteröinnin voi aloittaa OmaKoira-palvelussa (Kennelliiton jäsenille)
 • Pohjoismaista tuodessa riittää tuontimaan oma rekisteritodistus
  • Norjasta ja Tanskasta tuodessa vaaditaan lisäksi tuontimaan myöntämä omistajatodistus
 • Osasta maista tuodessa vaaditaan erityisesti vientiä varten laadittu polveutumistodistus, esim. export pedigree, lista Kennelliiton sivuilla
 • Hanki Briteistä tuotavalle ISDS-rekisteröidylle bordercollielle Kennel Clubin Export pedigree
 • Muista aina ilmoittaa pennun (tai ulkomaalaisen uroksen jälkeläisiä rekisteröidessä uroksen) kaikki rekisterinumerot toimita pennun/koiran (ja sen vanhempien) kaikki eri rekisteritodistukset/-numerot Kennelliittoon (myös KC:n export pedigree(t) jos kyse on ISDS-rekisteröidystä koirasta)
 • Tuontikoiran rekisteröinnistä peritään maksuluokan 2 mukainen maksu (70 €)
 • Omakoira-palvelua käytettäessä 5 € alennus

Kaikkia rotuja koskevia rekisteröintiehtoja

Kennelliitolla on kaikkien rotujen rekisteröintiä koskevia ehtoja, joiden tarkoituksena on määritellä rajat terveyteen liittyvissä asioissa. Nämä ehdot ovat:

 • Mikäli pentueen vanhemmilla on tietyissä Kennelliiton virallisissa terveystutkimuksissa asteikon huonoin tulos, voidaan pennut rekisteröidä vain EJ-rekisteriin. Näitä tutkimuksia ovat lonkka- ja kyynärnivelkuvaus, polvilumpiotutkimus sekä spondyloosikuvaus
 • liian läheistä sukua keskenään olevien vanhempien jälkeläiset voidaan rekisteröidä vain EJ-rekisteriin (isä/emä yhdistettynä jälkeläiseen tai täyssisarukset yhdistetty keskenään, tällöin pentujen sukusiitosasteen on aina vähintään 25%)
 • kahta merleväristä koiraa ei saa parittaa keskenään
 • kahta töpöhäntäistä (T-box-mutaation aiheuttama töpöhäntä) ei saa parittaa keskenään

Poikkeusluvat

Lupaa voi anoa vain Koirarekisteriohjeen määrittelemissä tilanteissa ja astutukseen voi ryhtyä vasta luvan myöntämisen jälkeen.

Poikkeuslupaa voi anoa kun:

 • yhdistelmä ei täytä rotukohtaisen PEVISA-ohjelman vaatimuksia
 • narttu halutaan astuttaa tiheämmin kuin Koirarekisteriohjeessa sallitaan
 • ulkomaalaisella uroksella halutaan astuttaa narttu vaikka urokselta puuttuu PEVISA-tutkimukset ja sillä on jo kaksi pentuetta Suomessa

Poikkeuslupaa varten on pyydettävä ensin lausunto Sbcak ry:n jalostustoimikunnalta. Pyyntö lähetetään sähköpostitse osoitteeseen jalostus.sbcak(at)gmail.com

Poikkeuslupa-anomus käsitellään Suomen Kennelliiton jalostustieteellisessä toimikunnassa. Hakemus lähetetään sähköpostitse osoitteeseen jalostusposti(at)kennelliitto.fi

Mikäli Kennelliitto ei ennen astutusta ole myöntänyt poikkeuslupaa rotukohtaisista erityisehdoista poikkeamiseen (ks. rotukohtaiset erityisehdot), voidaan pennut rekisteröidä ainoastaan EJ-rekisteriin. Kuitenkin, jos pentueen vanhemmilla ei astutushetkellä ole rotukohtaisen PEVISA-ohjelman edellyttämiä voimassa olevia terveystutkimustuloksia tai lausuntoja, vaan vanhemmat on tutkittu/lausuttu vasta astutuksen jälkeen ja todettu niiden täyttävän rotukohtaisen PEVISA-ohjelman asettamat raja-arvot, voi kasvattaja yhden kerran rekisteröidä tällaisen pentueensa FI-rekisteriin niin, että rekisteröintimaksu on korotettu. Koiralle voidaan rekisteröidä yksi tällainen pentue jalostusoikeuden hallinnasta riippumatta. (lue lisää: Kennelliitto ➞)

Lisätietoja:

SKL kasvatus ja terveys
SKL rekisteröinti
Rekisteröintiohje
Rotukohtaiset erityisehdot