Lehti

BORDER & KELPIE UUTISET


Yhdistys julkaisee 4 kertaa vuodessa ilmestyvää lehteä Border & kelpie uutiset.

TOIMITUS
Päätoimittaja: Erja Mäntysalo
Taitto: Kaisa Eskola

Materiaalien jättöpäivät vuonna 2022
Lehti 1 / 2022, materiaalipäivä 1.1.2022
Lehti 2 / 2022, materiaalipäivä 21.3.2022
Lehti 3 / 2022, materiaalipäivä 25.7.2022
Lehti 4 / 2022, materiaalipäivä 10.10.2022

Kaikki lehteä koskeva sähköposti osoitteeseen: lehti.sbcak(at)gmail.com
Ilmoitusten myynti: pj.sbcak(at)gmail.com