Jalostusuroslista

Listalla olevat urokset ovat omistajiensa itse ilmoittamia, ja ne täyttävät PEVISA-ohjelman ➞ vähimmäisvaatimukset. Nartun omistajan vastuulle jää tietojen oikeellisuuden tarkistaminen. Muistathan erityisesti huolehtia silmäpeilaustuloksen voimassaolosta jo astutushetkellä.