Rekisteröinti australiankelpiet

 • Rekisteröintiä varten pennut pitää tunnistusmerkitä eli mikrosiruttaa.
 • Pentueen rekisteröinnin edellytyksenä on, että pentueen vanhemmat täyttävät PEVISA-vaatimukset. Kaikkien tutkimustuloksien tulee olla voimassa astutushetkellä.

Australiankelpieiden PEVISA-ohjelma 2016-2020 on hyväksytty Kennelliitossa.


PEVISA-vaatimukset

 • Lonkkakuvausvaatimus; raja-arvo C, ja C-lonkkaisen saa yhdistää vain A-lonkkaiseen.
 • Silmäpeilausvaatimus; tutkimus on voimassa 24 kk, tutkimuksen tulos ei vaikuta pentujen rekisteröintiin.
 • Selkäkuvausvaatimus; LTV-lausunto, tutkimuksen tulos ei vaikuta pentujen rekisteröintiin.
 • Jälkeläismäärärajoitus, korkeintaan 20 pentua, joista alle 5-vuotiaana enintään 12 pentua. Viimeinen pentue rekisteröidään aina kokonaan.

 

Vaatimukset ulkomaisille uroksille

 • Ulkomaisia uroksia koskee toistaiseksi voimassa oleva poikkeuslupa: Voidaan rekisteröidä kaksi pentuetta ilman PEVISA- ohjelman mukaisia tutkimustuloksia.

 

Australiankelpien rotukohtaiset erityisohjeet rekisteröintiin

Suomen Paimenkoirayhdistyksen rekisteriin (SPKY), The Working Kelpie Council of Australia -rekisteriin (WKC), Australian Stockdog/Working kelpie (S & N) -rekisteriin tai The North American Australian Kelpie Registry, Inc. (NAAKR, Inc.) -rekisteriin merkitty koira voidaan omistajan anomuksesta merkitä ER-rekisteriin. Koiran pitää olla tunnistusmerkitty Kennelliiton hyväksymällä tavalla. WKC-rekisteriin merkityn risteytystaustaisen koiran kohdalla (WKC:n sääntöjen kohta 1.9) edellytetään kuitenkin, että risteytys ei näy koiran kolmen polven sukutaulussa. Em. ehdot täyttävää ulkomaista urosta saa käyttää jalostukseen, jolloin jälkeläiset merkitään ER-rekisteriin.

 


Rekisteröinti bordercolliet

 • Pentueen reksiteröinnin edellytyksenä on että pentueen vanhemmat täyttävät PEVISA-vaatimukset. Kaikkien tutkimustuloksien tulee olla voimassa astutushetkellä.
 • Rekisteröintiä varten pennut pitää tunnistusmerkitä eli mikrosiruttaa.


PEVISA-vaatimukset

 • Virallinen lonkkakuvaus; HD raja-arvo C, minimi ikä kuvaushetkellä 12kk
 • Virallinen kyynärkuvaus
 • Virallinen silmätarkastus; silmälausunto korkeintaan 24kk (alle 1-vuotiaalla voimassa vain 1 vuoden.)


Vaatimukset ulkomaalaisille uroksille

 • Ulkomaisia uroksia koskee toistaiseksi voimassa oleva poikkeuslupa: Voidaan rekisteröidä kaksi pentuetta ilman PEVISA- ohjelman mukaisia tutkimustuloksia.


Bordercollien rotukohtaiset erityisohjeet rekisteröintiin

International Sheep Dog Society (ISDS) -rekisteriin tai Suomen Paimenkoirayhdistyksen (SPKY) rekisteriin merkitty bordercollie voidaan omistajan anomuksesta merkitä ER-rekisteriin. ER-rekisteriin otetaan rotuunottona koira, joka on suorittanut hyväksytysti paimennuksen esikokeen, jonka kaksi rodun arvosteluoikeudet omaavaa ulkomuototuomaria on todennut rotumääritelmän mukaiseksi ja jolla on geenitunniste. Koiran pitää olla tunnistusmerkitty Kennelliiton hyväksymällä tavalla. Koirien siirtyminen FI-rekisteriin on selvitetty kohdassa 11.1.4. (Suomen Kennelliiton ohje).


Kaikkia rotuja koskevia rekisteröintiehtoja


Kennelliitolla on kaikkien rotujen rekisteröintiä koskevia ehtoja, joiden tarkoituksena on määritellä rajat terveyteen liittyvissä asioissa. Nämä ehdot ovat:

 • Mikäli pentueen vanhemmilla on tietyissä Kennelliiton virallisissa terveystutkimuksissa asteikon huonoin tulos, voidaan pennut rekisteröidä vain EJ-rekisteriin. Näitä tutkimuksia ovat lonkka- ja kyynärnivelkuvaus, polvilumpiotutkimus sekä spondyloosikuvaus
 • liian läheistä sukua keskenään olevien vanhempien jälkeläiset voidaan rekisteröidä vain EJ-rekisteriin (isä/emä yhdistettynä jälkeläiseen tai täyssisarukset yhdistetty keskenään, tällöin pentujen sukusiitosasteen on aina vähintään 25%)
 • kahta merleväristä koiraa ei saa parittaa keskenään
 • kahta töpöhäntäistä (T-box-mutaation aiheuttama töpöhäntä) ei saa parittaa keskenään

 

Poikkeusluvat


Lupaa voi anoa vain Koirarekisteriohjeen määrittelemissä tilanteissa ja astutukseen voi ryhtyä vasta luvan myöntämisen jälkeen. Poikkeuslupaa voi anoa kun:

 • yhdistelmä ei täytä rotukohtaisen PEVISA-ohjelman vaatimuksia
 • narttu halutaan astuttaa tiheämmin kuin Koirarekisteriohjeessa sallitaan
 • ulkomaalaisella uroksella halutaan astuttaa narttu vaikka urokselta puuttuu PEVISA-tutkimukset ja sillä on jo kaksi pentuetta Suomessa

 

Mikäli Kennelliitto ei ennen astutusta ole myöntänyt poikkeuslupaa rotukohtaisista erityisehdoista poikkeamiseen (ks. rotukohtaiset erityisehdot), voidaan pennut rekisteröidä ainoastaan EJ-rekisteriin. Kuitenkin, jos pentueen vanhemmilla ei astutushetkellä ole rotukohtaisen PEVISA-ohjelman edellyttämiä voimassa olevia terveystutkimustuloksia tai lausuntoja, vaan vanhemmat on tutkittu/lausuttu vasta astutuksen jälkeen ja todettu niiden täyttävän rotukohtaisen PEVISA-ohjelman asettamat raja-arvot, voi kasvattaja yhden kerran rekisteröidä tällaisen pentueensa FI-rekisteriin niin, että rekisteröintimaksu on korotettu. Koiralle voidaan rekisteröidä yksi tällainen pentue jalostusoikeuden hallinnasta riippumatta. (lue lisää: Kennelliitto)


Lisätietoja:

SKL jalostus ja kasvatus

SKL Rekisteröinti

Rekisteröintiohje

Rotukohtaiset erityisehdot