Geenitestit bordercollieille

Miksi geenitestejä tehdään?

Jokaisessa rodussa esiintyy perinnöllisiä sairauksia, niin myös bordercollieissa. Perimässä oleva sairauden aiheuttava virhe on selvitetty näistä osaan, jolloin sairauksille on ollut mahdollista kehittää myös geenitesti. Geenitestin avulla voidaan todeta koiran genotyyppi eli se, onko koira kyseisen geenialueen suhteen normaali, kantaja vai sairas. Testaamalla jalostukseen käytettävät koirat voidaan välttää astuttamasta kahta kantajaa tai sairasta ja kantajaa keskenään ja näin välttää sairaiden pentujen syntyminen. Geenitestaus mahdollistaa myös kantajien säilyttämisen jalostusohjelmassa, sillä kantajaa voidaan turvallisesti yhdistää genotyypiltään normaalin koiran kanssa, sillä pennut ovat joko kantajia tai normaaleja, mutta ei sairaita. Näin siis voidaan saavuttaa laajempi jalostuspohja ja säilyttää paremmin populaation monimuotoisuus.


Mitä tarkoittaa terve, kantaja & sairas?

Tällä hetkellä bordercollielle tarjolla olevat geenitestit (CEA, CL, TNS, MDR1 IGS) ovat kaikki resessiivisesti periytyville sairauksille. Sairastuakseen koiran tulee siis periä geenivirhe molemmilta vanhemmiltaan. Mikäli koira perii geenivirheen vain toiselta vanhemmaltaan, on se genotyypiltään kantaja. Resessiivisesti periytyvissä sairauksissa kantaja on siis ilmiasultaan terve eli yksi geenivirheellinen alleeli ei riitä aiheuttamaan ko. sairautta. Mikäli taas koira ei kanna perimässään yhtään geenivirheellistä alleelia vaan ainoastaan normaalin ”terveen” alleelin molemmissa kromosomeissaan, on se genotyypiltään normaali.

 

 

 

 

 

Mitä geenitestejä bordercollielle on tarjolla?

Tällä hetkellä bordercollien voi testata kolmen sairauden (CEA, CL, TNS), yhden lääkeaineyliherkkyyden (MDR1) sekä B12-vitamiinipuutostaudin (IGS) osalta.

CEA (collie eye anomaly) eli collien silmäanomalia on silmäsairaus, tarkemmin silmän suonikalvon vajaakehitys.
CL (ceroid lipofuscinosis, seroidilipofuskinoosi) on bordercollieilla kohtuullisen harvinainen hermostoon vaikuttava aineenvaihduntasairaus.
TNS (trapped neutrophil oireyhtymä) on perinnöllinen valkosolusairas.
MDR1-geenissä (multidrug resistance protein) oleva virhe on lähinnä colliesukuisilla koirilla havaittu ongelma, joka aiheuttaa yliherkkyyden tietyille lääkeaineille, esim. loishäätöön käytetylle ivermektiinille. Geenivirhe on kuitenkin bordercollieissa erittäin harvinainen.
IGS (Imerslund–Gräsbeckin syndrooma) on B12-vitamiinin puutostauti, joka johtuu elimistön kyvyttömyydestä ottaa vitamiinia ravinnosta. Tämä sairaus "löydettiin" bordercollieilta 2010-luvulla. Näiden lisäksi geenitestejä on olemassa erilaisille värigeeneille ja useimmat näistä soveltuvat myös bordercollielle.

 

Missä testejä tehdään ja mitä ne maksavat?

CEA– testiä tekee Optigen USA:ssa ja Laboklin Saksassa. 

CL– testiä tekevät mm. MyDogDna, Optigen, Laboklin ja Genomia. 

TNS- testiä tekevät mm. MyDogDna, Optigen, Laboklin  ja Genomia. 

MDR1- testiä tekee useampi laboratorio.

IGS- testiä tekevät mm. MyDogDna, Optigen, Laboklin  ja Genomia.

Useimmilla laboratorioilla geenitestien hinta putoaa, mikäli samalle koiralle teetetään samasta näytteestä useampia geenitestejä tai lähetetään useamman koiran näytteet samalla kertaa. Optigenilla on myös erikoishinta kokonaisten pentueiden geenitestaamiseen.

Hintoja yms. löydät parhaiten laboratorioiden omilta sivuilta.

 

Käytännön ohjeita lähettäessäsi näytteet Optigenille: (varmista aina viimeisin tieto suoraan laboratoriosta)

- Luottokortti (VISA, Mastercard) on suositeltavin ja edullisin maksuvaihtoehto, mutta Optigenille on myös mahdollista maksaa tilisiirrolla tai pankissa tehdyllä dollarimääräisellä shekillä.

- Luottokortin veloitus tapahtuu vasta, kun näyte on saapunut perille ja se otetaan käsittelyyn.

CEA testin lomakkeet on helpointa täyttää internetin kautta

Lomakkeiden täyttöohjeet ja ohjeet näytteen ottavalle eläinlääkärille:

CEA-geenitestin näytteenotto- ja lähetysohjeet

Ohjeet koiran tietojen syöttämiseksi nettilomakkeella

Request test –lomakkeen käännös

 

Voit käyttää näitä ohjeita sovelletusti, myös lähettäessäsi näytteitä muihin laboratorioihin.

 

Lisätietoja:

Ongelmatilanteessa voit kysyä neuvoa jalostustoimikunnalta: jalostus (at) sbcak.fi