Australiankelpiepentua harkitsevan muistilista vanhempien terveystuloksista ja luonneominaisuuksista

Lonkat: Virallinen lausunto. Tulos vähintään C ja siinä tapauksessa yhdistettävä vain A-lonkkaiseen (PEVISA).

Silmät: Virallinen silmätarkastus yli 1-vuotiaana, lausunto voimassa 24 kk (PEVISA). Vanhemmilla ei saa olla samaa perinnöllistä silmäsairautta (esim. Distichiasis = ylimääräisiä ripsiä). Jalostukseen ei tule käyttää koiria, joilla on PRA tai perinnöllinen harmaakaihi.

Selkä: Virallinen LTV-lausunto (PEVISA). Suositellaan, että tuloksen LTV1 saanut koira yhdistetään LTV0 –tuloksen saaneeseen koiraan. LTV2-LTV4 –tuloksen saaneita tai oireilevia koiria ei suositella jalostukseen.

Kyynärät: Suositellaan virallista kyynärlausuntoa tuloksella 0/0.

Polvet: Suositellaan virallista polvitutkimusta tuloksella 0/0. Patellaluksaatiota sairastavaa koiraa ei tule käyttää jalostukseen.

Olkanivelet: OCD-sairasta koiraa ei tule käyttää jalostukseen. Yhdistelmää, josta on syntynyt OCD-sairaita koiria, ei suositella uusittavan.

Hampaat: Vähintään toisella vanhemmalla oltava virheetön hampaisto.

Kivekset: Normaalit. Luovutusikäisellä pennulla kivesten kuuluu olla laskeutuneet. Jalostukseen ei tule käyttää sairasta koiraa: esim. epilepsia, CA (Cerebellar Abiotrophy) tai autoimmuunisairaus. Lähisuvussa ei saisi olla kahdella tai useammalla koiralla samaa perinnöllistä sairautta.

Muut: Kahta laimennusväristä (sininen, fawn) koiraa ei tule yhdistää.

Jälkeläiset: Uroksella max. 20 pentua, joista alle 5-vuotiaana enintään 12 pentua (PEVISA).

Sukusiitos: Tavoitteena tulee olla mahdollisimman alhainen sukusiitosaste. Viiden sukupolven perusteella lasketun sukusiitosprosentin ei tulisi ylittää 6,25 % (serkusparitus).

Lisääntyminen: Sekä nartun että uroksen tulee olla halukas luonnolliseen astutukseen.

Luonne: Kelpie on käyttökoirarotu, jonka työ- ja harrastusominaisuudet tulisi jalostuksessa ottaa huomioon. Käyttökoetulokset tai työkäyttö kertovat niin koiran koulutettavuudesta ja käyttöominaisuuksista kuin omistajan taidoista ja motivaatiostakin. Pentua harkitsevan olisi hyvä nähdä pentueen vanhempien käyttäytyminen ja suhtautuminen erilaisiin tilanteisiin niin arjessa kuin työssä/harrastuksissa (esim miten leikkii, millä palkkaantuu, käyttääkö ääntä, osaako rauhottua jne.). Laukausaltista, ääniherkkää (esim. ukkospelko, vaikeat ilotulitteiden pelot jne.) tai muutoin arkaa koiraa ei tule käyttää jalostukseen. MH-luonnekuvaus (ampumisen arvostelu 1-3), hyväksytty luonnetesti, palveluskoirakokeet ja pelastuskoirakokeet testaavat koiran ääniherkkyyttä laukauksille. Jos etsit koiraa paimennuskäyttöön tutustu huolellisesti vanhempien sukulinjoihin ja paimennusominaisuuksiin työkäytössä.

Pentua etsivän olisi hyvä mahdollisuuksien mukaan tutustua pentueen vanhempien lisäksi myös lähisukulaisten terveystuloksiin ja luonneominaisuuksiin.