Bordercolliepentua harkitsevan muistilista vanhempien terveystuloksista ja luonneominaisuuksista

Kyynärät: Virallinen kyynärkuvaus (PEVISA), jalostuskoirilla suositeltava 0/0-tulos

Lonkat: Virallinen lonkkakuvaus. Tulos vähintään C (PEVISA) ja siinä tapauksessa yhdistettävä A-lonkkaiseen. Yhdistelmän lonkkaindeksien keskiarvo suositellaan olevan vähintään 101.

Selkä: Suositellaan virallista LTV-lausuntoa erityisesti vuonna 2015 ja sen jälkeen syntyneiltä (siirtymäaika). LTV 1-4 voidaan yhdistää vain LTV 0:n kanssa.

Silmät: Pentue silmäpeilattu. Pentueen vanhemmilla virallinen silmätarkastus yli 1 vuotiaana, lausunto voimassa 24 kk kerrallaan (PEVISA). Vanhemmilla ei saa olla samaa perinnöllistä silmäsairautta (esim. Distichiasis = ylimääräisiä ripsiä). Jalostukseen ei saa käyttää koiria, joilla on jokin vakava perinnöllinen silmäsairaus, kuten perinnöllinen kaihi, PRA (etenevä verkkokalvon surkastuma), vakavat RD-muutokset (retinan dysplasia). Suositellaan myös gonioskopiatutkimusta, jos jalostuskoiran lähisuvussa on esiintynyt glaukoomaa/poikkeavuuksia kammiokulmissa.

Olkanivelet: Suositellaan vanhempien olkanivelten kuvantamista OCD:n poissulkemiseksi. Vanhempien lähisuvussa ei saisi olla useampia OCD-tapauksia.

Hampaat: Vähintään toisella vanhemmalla on oltava virheetön hampaisto. Purentavikaista koiraa ei tule käyttää jalostukseen.

Kivekset: Normaalit. Luovutusikäisellä pennulla kivesten kuuluu olla laskeutuneet.

Kuulo: Valkovoittoisille pennuille (etenkin pään ja korvien alue) suositellaan BAER-testausta kuurousriskin vuoksi.

Muut: Lähisuvussa ei saisi olla kahdella tai useammalla koiralla samaa perinnöllistä sairautta, kuten epilepsiaa tai autoimmuunitauteja.

Geenitestit: Geenitestausta suositellaan erityisesti TNS:n (synnynnäinen neutropenia) ja CEA:n poissulkemiseksi vähintään toisella vanhemmista. BC:n voi geenitestata myös IGS:n (B12-vitamiinin imeytymishäriö), CL:n (seroidilipofuskinoosi) ja MDR1:n (ivermektiini-herkkyys) osalta. Kunkin sairauden geneettistä kantajaa voidaan käyttää jalostuksessa vain geneettisesti vapaan kanssa.

Jälkeläiset: Uroksella max 50 kpl, joista max 15 kpl alle 5-vuotiaana.

Sukusiitosaste: Tavoitteena tulee olla mahdollisimman alhainen sukusiitosaste. Suositus viiden sukupolven perusteella alle 6,25%.

Lisääntyminen: Sekä nartun että uroksen tulee olla halukas luonnolliseen astutukseen.

Luonne ja ääniherkkyys: Bordercollie on käyttökoirarotu, jonka työ- ja harrastusominaisuudet tulisi jalostuksessa ottaa huomioon. Käyttökoetulokset tai työkäyttö kertovat niin koiran koulutettavuudesta ja käyttöominaisuuksista kuin omistajan taidoista ja motivaatiostakin. Pentua harkitsevan olisi hyvä nähdä pentueen vanhempien käyttäytyminen ja suhtautuminen erilaisiin tilanteisiin niin arjessa kuin työssä/harrastuksissa (esim miten leikkii, millä palkkaantuu, käyttääkö ääntä, osaako rauhottua jne.). Laukausaltista, ääniherkkää (esim. ukkospelko, vaikeat ilotulitteiden pelot jne.) tai muutoin arkaa koiraa ei tule käyttää jalostukseen. MH-luonnekuvaus (ampumisen arvostelu 1-3), hyväksytty luonnetesti, palveluskoirakokeet ja pelastuskoirakokeet testaavat koiran ääniherkkyyttä laukauksille. Jos etsit koiraa paimennuskäyttöön tutustu huolellisesti vanhempien sukulinjoihin ja paimennusominaisuuksiin työkäytössä.

Pentua etsivän olisi hyvä mahdollisuuksien mukaan tutustua pentueen vanhempien lisäksi myös lähisukulaisten terveystuloksiin ja luonneominaisuuksiin.