Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on hyväksynyt australiankelpien JTO:n kiitoksin parilla täydennykselläOhjelma on voimassa 1.1.2016 - 31.12.2020. (ohjelma lisätään sivuille mahdollisimman pian)

Toimikunta on myös hyväksynyt australiankelpielle seuraavan rotukohtaisen PEVISA-ohjelman:

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja synnynnäisistä selkämuutoksista annettu lausunto (vaaditaan LTV-lausunto) sekä astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto.

Silmätarkastuslausunto on voimassa 24 kk.
Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C ja tuloksen C saanut koira pitää parittaa tuloksen A saaneen koiran kanssa.
Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 20 pentua, joista alle 5-vuotiaana enintään 12 pentua. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin aina kokonaisuudessaan.

Ohjelma on voimassa 1.1.2016 – 31.12.2020.

Selkäkuvauspakko koskee voimaan tultuaan kaikkia jalostukseen käytettäviä koiria ja poikkeukset ovat mahdollisia etukäteen myönnetyn poikkeusluvan avulla.

Koirarekisteriohjeen kohdan 9 mukaisesti ulkomaisia uroksia koskeva toistaiseksi voimassa oleva poikkeuslupa: Voidaan rekisteröidä kaksi pentuetta ilman PEVISA- ohjelman mukaisia tutkimustuloksia. Poikkeuslupa ei koske ulkomaisen uroksen Suomessa tapahtuvia astutuksia.

ROTUJÄRJESTÖN SUOSITUS KOSKIEN SYNNYNNÄISISTÄ SELKÄMUUTOKSISTA ANNETTUA LAUSUNTOA: Synnynnäisiin selkämuutoksiin kuuluu sekä LTV (välimuotoinen lanneristinikama) että VA (nikamien epämuotoisuus) -lausunto, mutta PEVISA-ohjelma pitää sisällään vaatimuksen vain LTV-lausunnosta. Muut selkälausunnot (mukaan lukien synnynnäisiin selkämuutoksiin kuuluva VA) ovat vapaaehtoisia. Jotta VA pystytään lausumaan, tarvitaan yksi ylimääräinen kuva (kts. ohje selkärangan kuvauksen suorituksesta http://www.kennelliitto.fi/sites/defaul ... je_0_0.pdf). Rotuyhdistys suosittelee kyseisen lisäkuvan ottamista VA-lausunnon saamiseksi.

Poikkeusluvat PEVISA ehtoihin
Poikkeuslupa-anomus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen astutusta Suomen Kennelliiton poikkeuslupakäytännön mukaisesti. Rotujärjestö puoltaa PEVISA-ohjelman alkuvuosina harkintansa mukaan poikkeuslupia iäkkäämpien, oireettomien koirien kohdalla. Puollon perusteena on vanhojen, edelleen terveiden koirien jalostuskäytön lisääminen. Lopullisen päätöksen poikkeusluvasta tekee aina Suomen Kennelliitto

Näyttelykirje suuntaa antava kehäkartta

Luetteloja myynnissä paikan päällä, hinta 2€ varaathan tasarahan sillä vaihtokassaa ei ole :)

Huom! Pysäköintiin kannattaa varata aikaa. Parkkipaikat ovat varsin hajanaisesti.

Aikataulussa mainitut ajat ovat arvioita, Luokkaa ei kuitenkaan aloiteta missään tapauksessa ennen arvioitua aloitusaikaa.

_______________________________________________________________________________

11.7.2015 Laukaan kunnan urheilukenttä, Saralinnantie 4, 41340 Laukaa
bordercollie ja australiankelpie myös pennut (5- alle 7kk ja 7- alle 9kk) ja jälkeläisluokka

Järjestäjä Suomen bordercolliet ja australiankelpiet ry, päänäyttely, Arvostelu alkaa kello 10

MAINOS

Ilmoittautuminen 15.6. mennessä

netti-ilmoittautuminen: www.koiranayttelyt.com

Jälkeläisluokan ilmoittautuminen sähköpostitse: show(at)sbcak.fi

postitse: SBCAK ER 2015, Sorvikuja 1b, 01650 Vantaa

Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut Pawdium ark. 12-18 p: 040 148 7780, in English / på svenska +358 40 148 7780 tai e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Muut tiedustelut: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ilm.maksu: 30€ saman om. 2. jne. koira, pennut ja veteraanit 26€, yli 10v veteraanit ilmaiseksi veteraaniluokassa
tilille: Danske Bank FI1680001301515921 (800013-1515921) / SBCAK ry Viite: 30067.

Palkintotuomarit:

bordercolliet: urokset Juliet Mockford, nartut, ROP Ann Jordan, Iso-Britannia

australiankelpiet Yvonne Brink, Ruotsi.

Ryhmäkilpailut: näyttelyn paras Yvonne Brink, paras pentu ja kasvattajaryhmä Ann Jordan, paras veteraani ja jälkeläisryhmä Juliet Mockford.

Grand Turismo! Koirille, joilla on näyttelyt estävä virhe, kuten purenta- tai kivesvika (myös kastoroidut urokset ilman todistusta).

Ilmoittautumiset: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ilmoittautumismaksu: 15€ tilille: Danskebank FI1680001301515921 / SBCAK ry Viite: 30067

2/2019 kokouksen antia

 • Kevätkokous pidetään Tampereella 17.3.2019
 • Hyväksyttiin valjakkohiidon rotumestaruus pidettäväksi 24.2.2019 Imatralla
 • Päätettiin perustaa juhlavuositoimikunta suunnittelemaan SBCAK ry:n 30-v juhlavuotta vuonna 2020.

1/2019 kokouksen antia

 • Yhdistyksen sihteeriksi valittiin Pihla Haukinen
 • Yhdistyksen rahastonhoitajana jatkaa Marliina Mäkinen
 • Yhdistyksen jäsensihteeriksi ja tietosuojavastaavaksi valittiin Nina Juoperi
 • Yhdistyksen toimijoiden kilometrikorvaukset vuodelle 2019:
  • Yhdistyksen toimijoiden kilometrikorvaus on 0,30 €/km. Jos kyydissä on toinen kilometrikorvaukseen oikeutettu henkilö, niin kilometrikorvaus on 0,33 €/km.
  • Korvataan koti-tapahtumapaikka-koti, sekä tapahtumaan/yhdistyksen toimintaan oleellisesti liittyvät matkat.
  • Kilometrikorvausta ei makseta, mikäli henkilö osallistuu itse omalla koiralla kyseiseen tapahtumaan.
  • Korvausta maksetaan, jos kilometrejä tulee yhteensä yli 60 km (30 km suuntaansa).
  • Korvausta maksetaan enintään 100 € per edestakainen matka.
  • Kilometrikulukorvausanomukset on lähetettävä aina sekä rahastonhoitajalle että puheenjohtajalle.
  • Kulukorvausanomukset tehdään aina yhdistyksen omalla lomakkeella tai Kennelliiton matkalaskulla.
 • Jalostusoimikunnassa jatkavat:
  • Bordercollietiimi:
   • Ilona Marjakoski, Jessica Ristimäki, Emmi Lavikka, Riitta-Liisa Kuittinen ja Henna Niemelä-Anttonen
  • Australiankelpietiimi:
   • Eeva Ylinen, Tiina Mynttinen, Iina Flyktman, Noora Salminen ja Elisa Väistö
 • JTO-työryhmään valittiin:
  • Sabina Lähteenmäki, Ilona Marjakoski, Jessica Ristimäki, Emmi Lavikka, Riitta-Liisa Kuittinen, Henna Niemelä-Anttonen, Eeva Ylinen, Tiina Mynttinen, Iina Flyktman, Noora Salminen, Elisa Väistö, Liis Tönnov ja Nina Lahin.
 • Hyväksyttiin Jalostustoimikunnan esitys Kennelliiton valtuustolle virallisten ocd-lausuntojen käyttöönotosta
 • Pentuvälityksen neuvojat: Iina Flyktman (ak) ja Outi Toni (bc)
 • Nettisivujen päivittäjä: Marjo Saukkoriipi
 • Facebookin ylläpitäjä: Pihla Haukinen
 • Facebookin keskustelufoorumi: Jäsenyydet tarkastaa ja hyväksyy jäsensihteeri
 • Lehtitoimikunta: Liis Tönnov, Laura Vaaraniemi ja Heli Nikander
 • Paimennustoimikunta: vetäjä: Päivi Nietosvaara, jäsenet: Marika Klossner ja Mia Laamanen.
 • Ulkomuototoimikunta: vetäjä: Susanna Uusitupa-Kärppä, jäsen: Marjo Halmiala
 • Agilitytoimikunta: vetäjä: Julia Pitkäranta
 • Tokotoimikunta: vetäjä: Iita Arvola, jäsenet: Tea Nevanpää ja Riikka Närä
 • Rally-tokotoimikunta: vetäjä: Anna Savolainen
 • Luonnetestitoimikunta: vetäjä: Mirkku Huhtala

8/2018 kokouksen antia

 • Hyväksyttiin luonnetesti pidettäväksi Muuramessa 27. - 28.4.2019

7/2018 kokouksen antia

 • Hyväksyttiin lehden aikataulu vuodelle 2019:
  • Lehti 1 / 2019, materiaalipäivä 4.1.
  • Lehti 2 / 2019, materiaalipäivä 5.4.
  • Lehti 3 / 2019, materiaalipäivä 2.8.
  • Lehti 4 / 2019, materiaalipäivä 18.1
 • Hyväksyttiin erikoisnäyttelyn tuomarit vuoden 2019 erikoisnäyttelyyn:
  • Katrina Rettie, Iso-Britannia (bordercollie)
  • Sian D Jones, Iso-Britannia (bordercollie)
  • Britt Siegstad, Tanska (kelpie)
 • Päätettiin luopua erikoisnäyttelyn erikoispalkinnoista. Jatkossa ei jaeta erkkarissa "paras pää", "paras liike" ja "paras muun värinen kuin mustavalkoinen"- palkintoja bordercollieille.
 • Hyväksyttiin paimennuksen nuorten koirien mestaruus pidettäväksi Forssassa 11.10.2019
 • Hyväksyttiin paimennuksen Suomenmestaruus pidettäväksi Forssassa 12.-13.10.2019

6/2018 kokouksen antia

 • Hyväksyttiin agilityn rotumestaruus pidettäväksi Seinäjoella 4.-5.5.2019
 • Hyväksyttiin Rally-Tokon rotumestaruus pidettäväksi Seinäjoella 18.5.2019
 • Hyväksyttiin FH-rotumestaruus pidettäväksi Alavudella 24.-25.5.2019
 • Hyväksyttiin Tokon rotumestaruus pidettäväksi Loviisassa 9.6.2019

5/2018 kokouksen antia

 • Pidetään SBCAK:n syyskokous 10.11.2018 kello 14.00 Tampereella Lahdesjärven ABC:llä
 • Hallitus päätti alkaa valmistella Vuoden kasvattaja-palkintoa osaksi Vuoden Koira-kilpailua. Päätettiin perustaa näyttelytoimikunta vuodesta 2019 alkaen. Toimikunnan tehtäviin kuuluu mm.
  • Bordercollieiden ja australiankelpieiden erikoiskoulutusten organisointi ja arvostelukokeiden järjestäminen.
  • Koulutusmateriaalista huolehtiminen yhdessä jalostustoimikunnan kanssa. Erikoisnäyttelyn anominen ja koordinointi.
 • Päätettiin myöntää kisamatkatuki myös vuodelle 2018 seuraavan ohjeen mukaisesti:
  • Hakijan pitää olla SBCAK ry:n jäsen.
  • Vain yhtä tukea voi hakea per jäsen per vuosi.
  • Tuki on matkakuluihin 100€ ja se maksetaan kuittia vastaan.
  • Kriteereinä on ulkomaille tehty maajoukkuematka agilityn, koiratanssin, pk-lajien, rallytokon, tokon ja paimennuksen pm-, em- ja mm-kilpailuihin (myös para- ja juniorkilpailut) sekä kutsunäyttelymatka ulkomaille.
  • Tukihakemus on tehtävä viimeistään 31.12. sinä vuonna kun kilpailu käydään.
  • Tukihakemukset on lähetetään tarvittavine liitteineen osoitteeseen: pj.sbcak(at)gmail.com.

4/2018 kokouksen antia

 • Hyväksyttiin uudet jäsenet ja kennelnimianomukset, ei tiedotettavaa.

3/2018 kokouksen antia

 • Jalostustoimikunnan tuomarijäsen Elena Ruskovaara on ilmoittanut, että ei jatka tehtävässään. Hänen tilalleen ei valita uutta tuomarijäsentä.
 • Järjestetään uusien ulkomuototuomareiden koulutuspäivä Jyväskylässä 8.5.2018.
 • Hallitus päätti tukea jalostustoimikunnan jäsenten osallistumista jalostusneuvojan perus- ja jatkokursseille seuraavasti:
  • Jalostusneuvojan peruskurssin kurssimaksu maksetaan jokaiselle jalostustoimikunnan jäsenelle yhden kerran.
  • Jalostusneuvojan jatkokurssin osallistumismaksu maksetaan kunakin vuonna yhdelle bordercollietiimin ja yhdelle australiankelpietiimin jäsenelle.
 • Kilometrikorvausten maksamisen perusteet:
  • Korvataan koti-tapahtumapaikka-koti, sekä tapahtumaan/yhdistyksen toimintaan oleellisesti liittyvät matkat.
  • Korvausta maksetaan, jos kilometrejä tulee yhteensä yli 60km (30km suuntaansa).
  • Korvausta ei makseta, jos henkilö osallistuu itse kyseiseen tapahtumaan.
  • Korvausta maksetaan 0,30 cent/km
 • Nimettiin Tiina Andersson yhdistyksen tietosuojavastaavaksi ja hyväksyttiin yhdistyksen rekisteriseloste. Rekisteriseloste yhdistyksen kotisivuilla.
 • Hyväksyttiin tokon rotumestaruus pidettäväksi Laukaassa 1.7.2018. Järjestetään luonnetesti Tuusulassa 23.9.2018.

2/2018 kokouksen antia

 • KVA-arvon muutosesitys Kennelliitolle. Päätettiin viedä esitys SBCAK ry:n vuosikokoukselle.
 • Hyväksyttiin agilityn rotumestaruus pidettäväksi Tampereella 12.-13.5.2018
 • Hyväksyttiin erikoisnäyttelyn siirto 15.6.2019 -> 8.6.2019.

1/18 kokouksen antia

 • Hallitus valitsi keskuudestaan sihteeriksi Iita Arvolan, rahastonhoitajaksi Marliina Mäkisen ja jäsensihteeriksi Tiina Anderssonin.
 • Jalostustoimikunnan australiankelpietiimistä jäi pois Erja Mäkelä ja Tuija Rahkama. Heidän tilalleen valittiin Tiina Mynttinen ja Elisa Väistö.
 • Pentuvälitysneuvojina jatkavat Iina Flyktman (ak) ja Outi Toni (bc).
 • Hallitus päätti toistaiseksi olla nimeämättä agility-, toko-, rally-toko- ja palveluskoiratoimikuntia, sillä niihin ei ole aiemminkaan haettu hallituksen ulkopuolisia jäseniä. Hallitus vastaa em. lajeihin liittyvistä asioista, joten niihin liittyvät tiedustelut voi lähettää osoitteeseen pj.sbcak(at)gmail.com.
 • Paimennustoimikunnassa jatkaa Päivi Nietosvaara ja Marika Klossner.
 • Luonnetestitoimikuntaan valittiin Mia Artela (mcartela(at)gmail.com) ja Mirkku Huhtlala. Luonnetesti on suunnitteilla vuodelle 2018.
 • MH-kuvaus yhteyshenkilönä jatkaa Kaisa Vento (ventokaisa(at)gmail.com). MH-kuvaus on suunnitteilla vuodelle 2018.
 • Hallitus päätti päivittää Vuoden Koira kilpailun-sääntöjä. Uudet säännöt julkaistaan maaliskuussa 2018.

8/17 kokouksen antia:

 • Vuoden koirat 2017 säännöt uusittiin.
 • Vuoden 2017 matkatuki 100€/jäsen jaettiin 7:lle jäsenelle.
 • Hallituksen jäsenet aloittavat kirjoittamaan vanhoja näyttely- ja koetuloksia sähköistä vuosikirjaa varten talkootyönä.
 • Hallitus hyväksyi jalostustoimikunnan esityksen SKL:lle ISDS-koirien rekisterikäytäntöjen yhtenäistämisestä.

7/17 kokouksen antia:

 • Jäsenen ehdotuksesta avataan kysely SPKL:n lisenssistä keskustelufoorumille.
 • Vuosikirjaformaatteja on testattu. Vuosikirja on aluksi vain jäsenille, ja se on jäsenille ilmainen.

6/17 kokouksen antia:

 • Hallitus hyväksyi ehdotuksen vuosikirjan siirtämisestä sähköiseen muotoon.
 • Avataan jäsenien toiveesta keskustelufoorumi facebookkiin.
 • Hallitus hyväksyi jalostustoimikunnan tekemän rotujemme arkikäyttäytymiskyselyn.
 • Jatketaan vuosi 2018 saman painotalon kanssa jäsenlehden painamista ja jakelua.

5/17 kokouksen antia:

 • SBCAK ry aloittaa yhteistyön Genoscoper oy:n ja Helsingin yliopiston koirageenit-ryhmän kanssa tarjoamalla ilmaisen näytteenottomahdollisuuden yhdistyksen tapahtumien yhteydessä tutkimukseen. Jalostustoimikunta huolehtii järjestelyistä.
 • Nettisivujen pentuvälityssivujen ulkomuotoa on yksinkertaistettu jättämällä pois ne harrastulajit, joihin koiralla ei ole tuloksia. 

4/17 kokouksen antia:

Rallytokon rotumestaruus 26.8.2017 Jyväskylässä. Syyskokoksen yhteydessä jalostustoimikunta järjestää rakenneluennon jäsenille.

SBCAK ry etsii järjestäjää ERIKOISNÄYTTELYLLE 2019!

Erikoisnäyttely voi olla jonkun näyttelyn yhteydessä tai omana näyttelynään.

Ota yhteys: sbcak.kaisa.kuukka(at)gmail.com.

Erikoisnäyttely pitää hakea Kennelliitosta syyskuun 2017 loppuun mennessä!


Pk-rotumestaruuden 2017 ajankohdasta ja paikasta tiedotetaan myöhemmin.


3/17 kokouksen antia:

   • Jäsenmaksun maksamatta jättäneille jäsenille lähetetään maksumuistutus ja elleivät he maksa sitä määrätyssä ajassa, heidät poistetaan jäsenrekisteristä
   • Päänäyttelyn sponsorin vetäydyttyä päätetiin ostaa näyttelypalkinnot sovitun budjetin mukaisesti

2/17 kokouksen antia:

   • Yhdistys aloittaa sähköisen vuosikirjan käyttöönoton selvittämisen
   • Päätetiin tukea jäseniä Hannes Lohen OC-tutkimusryhmän verinäytteenottokuluja
   • Hyväksyttiin paimennuksen nuorten rotumestaruus- ja SM-kisabudjetti

1/17 kokouksen antia:

   • Hallitus ja toimikunnat järjestäytyi
   • Päätettiin vuoden kulukorvauksien määrätä ja hyväksyttiin tulevan kevätkokouksen yhteydessä järjestettävän jalostusluentojen budjetti
   • Hallitus hyväksyi yhdistyksen pentuvälityksen sääntöjen ja ohjeiden päivitykset

8/16 kokouksen antia:

   • SBCAK järjestää ulkomuototuomareille erikoiskoulutuksen keväällä 2017
   • Paimennustuomarikoulutukseen puollettiin viittä jäsentä paimennustoimikunnan ehdotuksesta
   • KoiraExpoon helmikuussa 2017 lähtee hallituksen ja toimikuntien edustajia
   • Vuonna 2016 puollettiin 14 kennelnimianomuksia, kaikki bordercollie-kasvattajia

7/16 kokouksen antia:

   • SBCAK ry jatkaa yhteistyötä painotalo Minä Olen Keskus Oy:n kanssa vuoden 2017.
   • Jäsensihteeri lähettää niille kasvattajille, jotka eivät ole yhdistyksen kasvattajalistalla, mutta tilaavat kasvattajapaketin, linkin ja tiedustelun haluaisiko kasvattaja ilmoittaa tietonsa listalle.
   • Erikoisnäyttely 2018 järjestetään Riihimäellä 26.8.2018.
   • Vuoden Koira 2016-säännöt päivitetään nettiin.

6/16 kokouksen antia:

   • FH-rotumestaruuskokeet 2017 järjestetään kesäkuussa Etelä-Pohjanmaan Koiraklubin järjestämänä. Tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.
   • SBCAK ry järjestää luonnetestin 22.-23.4, tuomareina Tarja Matsuoi ja Lea Haanpää.
   • Rotujemme päänäyttely on 25.5 Helsingissä, Tuomarinkartanossa PK-tapahtuman yhteydessä. Näyttelyyn on kutsuttu kaksi tuomaria Australiasta: Marie Colyer ja Tracie Buckle.
   • Paimennuksen alueellinen koulutus järjestetään Somerolla Woollandian tilalla 17.12.16 ja 11.2.17.
   • Kelpie-kasvattaja Susanna Uusitupa-Kärppä saa Kennelliiton Vuolasvirta-palkinnon. Yhdistys lähettää edustajat palkintotilaisuuteen 10.12.
   • Yhdistyksen syyskokoukseen viedään hallituksen esitys jäsenien ulkomaan edustuskilpailumatkojen tukemisesta.

5/16 kokouksen antia:

   • Border&kelpie-uutiset päätoimittajaksi on valittu Saara Krook lehdestä 3/16 lähtien.
   • Vuoden 2016 loppuun asti tehty sopimus lehden painosta ja jakelusta uuden painotalon kanssa edellisen mentyä konkurssiin keväällä.
   • Ylimääräinen vuosikokous Tampereella bordercollieiden PEVISA-ehdotuksen hyväksymiseksi.
   • Hyväksyttiin paimennustoimikunnan esitykset paimennuksen tuomarikoulutuksesta 2017 ja nettilomakkeen käyttöönottoon paimennuskisoihin ilmoittautumisessa.
   • PK-mestaruuskilpailuille ei löytynyt järjestäjää vuodelle 2016, joten hallitus päätti muistaa SM-kisoissa menestyneitä bordercollieita ja australiankelpieitä.
   • Aluekoulutustuki: agilitykoulutus Tampereella 2.10.2016 ja hakukoulutus Paattisilla 29.-30.2106.

4/16 kokouksen antia:

   • Hallituksen kokouksessa 3/16 tehty päätös perustaa stipendirahasto tukemaan jäsenien maajoukkuematkoja on peruttu. Stipendirahaston perustaminen vaatii yhdistyksen varsinaisen kokouksen päätöksen. Hallitus miettii muita lisäkeinoja jäsenien tukemiseen. Alueellisen toiminnan tukeminen toki jatkuu.
   • Tokon ja agilityn sm-joukkueet on valittu.
   • SBCAK ry:n LTE 14.6.2016.
   • Border&Kelpie-uutisille haetaan uutta päätoimittajaa.

3/16 kokouksen antia:

   • SBCAK keskustelufoorumin ylläpito lopetetaan ja poistetaan nettisivuilta käyttämättömyyden vuoksi
   • OCD-tietopankki (BC) lopetetaan ja poistetaan nettisivuilta, sen on jo korvannut Terveystietokanta
   • SBCAK ry:n stipendirahasto jäsenien eri lajien maajoukkuematkoihin perustetaan

2/16 kokouksen antia:

   • Bordercollieiden JTO hyväksytty Kennelliitossa 3.3.2016
   • Kootaan agilityn, tokon ja rallytokon SM-kisoihin SBCAK-joukkue
   • Aluekoulutustuki: rallytokokoulutus Helsinki, hakukoulutus Lappeenranta, VEPE-koulutus Uurainen

1/16 kokouksen antia:

   • Toimikuntien vetäjät valittu, lisätiedot "Yhdistys/toimikunnat".
   • Lähetetään muistutus niille, jotka eivät ole jäsenmaksuaan maksaneet. Jäsenyys raukeaa, jos jäsenmaksua ei ole maksettu 31.3.2016 mennessä. Vuoden koira-kilpailuun osallistuvien jäsenmaksu on oltava maksettuna eräpäivään 31.1.2016 mennessä.
   • Paimennuksen rotumestaruutta ei enää järjestetä, sen korvaa 2016 lähtien SM-koe. Nuorten koirien rotumestaruus jaetaan edelleen.
   • SBCAK ry:llä on maaliskuussa vetohiidon rotumestaruuskoe, toukokuussa agilityn rotumestaruudet sekä MH-luonnekuvaus ja syyskuussa erikoisnäyttely.
   • Hallitus päätti tukea jäseniä maksamalla nuoren, alle 2 vuotiaan, australiankelpien tai bordercollien äkillisen, selittämättömän kuoleman takia tehdyn Eviran ruumiinavauksen kustannukset. Koiran omistajan tulee olla SBCAK ry:n jäsen ja luovuttaa kopio ruumiinavauspöytäkirjasta yhdistykselle. Tälläisessä tapauksessa tulee ottaa pikaisesti yhteyttä yhdistykseen: PJ Kaisa Kuukka puh. 040-5342361

1/15 Kokouksen antia:
- maaliskuun loppuun mennessä jäsenmaksun maksaaneet ovat mukana vuoden koirakisoissa 2015

- yhdistyksellä 25v juhlavuosi:
juhlavuoden kunniaksi kasvattajalista on ilmainen jäsenille, ja kasvattajallistalaiset voivat ilmoittaa pentueensa ilmaiseksi pentuvälitykseen. Pentueseurantailmoitus muuttuu vapaaehtoiseksi, ja kasvattajat voivat halutessaan liittää kasvatin omistajan kasvattajapakettilaiseksi. 

- juhlavuoden kunniaksi yhdistys pyrkii panostamaan aluetoimintaan. Kun haluat järjestää omalla alueellasi koulutuksen, luennon tai muun tapahtuman, ole yhteydessä hallitukseen.

- Berra sponsoroi kaikkia yhdistyksen tapahtumia 2015
- PetPower sponsoroi erikoisnäyttelyä 2015

- kaikkien lajien rotumestaruudet (paimennusta lukuun ottamatta) ratkotaan alkuvuodesta, viimeisenä erikoisnäyttely 11.7. Tsemppiä kaikill

___________________________________________________________


3/2014 Kokouksen antia:

   • Paimennusmestaruus järjestetään 6.-7.9.2014
   • Suunnitteilla sähköpostilistan luominen tiedottamisen tehostamiseksi
   • Hallituksen seuraava kokous 12.5.2014

2/2014 kokouksen antia listattuna:

• Yhdistyksen uudet kotisivut ovat työn alla. Valmisteilla on myös julkinen terveystietokanta.

• Pentuvälistyslistalle muutos -> MH-kuvaus riittää todistukseksi ääniherkkyyden testauksesta (tuloksella ampumisesta 1, 2, tai 3)

• Vuoden 2011 vuosikirja on valmis, ja painossa

• Toimikunnat kasattu vuodelle 2014 

• Jatkossa kisataan yhdistysmestaruuden sijasta rotumestaruuksista. Vuoden 2014 rotumestaruuskiojen ajankohdat selvillä paimennusta lukuunottamatta:

- Vetohiihtomestaruus maaliskuussa 
- Agilitymestaruus maaliskuussa 
- PK-mestaruus kesäkuussa (HK, EK, JK), viesti syyskuussa 
- Erkkari heinäkuussa 
- Tokomestaruus marraskuussa

Katso tarkat ajankohdat kalenterista.

• Aluetoimintaa tuetaan edelleen ja tämän osalta toivotaan jäsenistöltä aktiivisuutta. Oletko kiinnostunut järjestämään aluetoimintaa? Katso ohjeistus.

• SBCAK ry:llä nyt oma virallinen facebook-sivu. 

• Kevätkokous 29.3.2014 klo 14:00, hallituksen seuraava kokous samana päivänä


(01/2014)

  • Yhdistyksen syyskokouksessa valittiin toimihenkilöt vuodelle 2014. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Hanna Närhi. Hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi kahdeksi vuodeksi valittiin Hanna-Leena Heino, Kaisa Kuukka ja Marjo Halmiala. Yhdeksi vuodeksi valittiin Sara Malinen (Hanna Närhen kesken jäänyt kausi) ja varajäseneksi yhdeksi vuodeksi Paulina Lindroth. Hallitus järjestäytyy alkuvuodesta.
  • Toiminnantarkastajiksi valittiin Outi Toni ja Anita Korhola.heidän varajäseniksi Hilkka Liponkoski ja Jaana Klemetti. Lisätiedot
  • Jäsensihteeriksi vaihtui Marjo Halmiala.
  • 2014 näyttelytoimikunta kaipaa talkoovoimaa. Lisätietoja: marianne.tamila(at)gmail.com
  • Vuoden koira -kisa 2013 on käynnissä! Säännöt sivut 1,2,3,4 ja 5 sekä paimenkoiratLisätiedot lehdessä 4/2013.

Page 17 of 17