SBCAK ry on syyskokouksessaan valinnut puheenjohtajan, jalostustoimikunnan puheenjohtajan, hallituksen ja toimijoita.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Kaisa Kuukka, ja varapuheenjohtajaksi Tiina Savolainen

Jalostustoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Sabina Lähteenmäki

Hallituksessa jatkavat Marianne Tamila, Pauliina Kaivonen, Sara Malinen (2015-2016)

Hallitukseen 2016-2017 valittiin Julia Pitkäranta, Mia Artela ja Hilkka Liponkoski sekä varajäseneksi Hanna Närhi (2016)

Webmasterina ja pentuvälitysvastaavana toimii jatkossa Marjo Saukkoriipi

Terveystietokannasta vastaa Hanna-Leena Tastula

 

Vuoden koira - kilpailujen säännöt ovat uudistuneet. Uutuutuna molemmille roduille valitaan parhaat (ak/bc) koirat joka kategoriassa. Lisäksi uusina lajeina mukana ovat Vuoden Rallaaja sekä Vuoden Tehopari. Tokoon ja agilityyn on tehty pieniä ajanmukaisia päivityksiä.

Muista lähettää tulokset viimeistään 1.1.2016!

Päivitettyihin sääntöihin pääset tästä, tai valikon kautta "toiminta -> vuoden koirat".

SBCAK ry hallitus on kennelliiton ohjeistuksesta hakenut PEVISA -ohjelmalle jatkoa vuodelle 2016.

PEVISA-ohjelmaa ei voida anoa aikavälille 2016-2020 puuttuvan jalostuksen tavoiteohjelman vuoksi.

PEVISAn jatkumisesta tiedotetaan kunhan kennelliitto on päätöksentä asiasta tehnyt.

SBCAK ry hallitus esitti PEVISA ohjelmaksi: 

  • Virallinen lonkkakuvaus, HD raja-arvo C, minimi ikä kuvaushetkellä 12kk '
  • Virallinen kyynärkuvaus
  • Virallinen silmätarkastus, silmälausunto korkeintaan 24kk (alle 1-vuotiaalla voimassa vain 1 vuoden.)

Eli ohjelma jatkuisi samansisältöisenä kuin vuosina 2011-2015.

Bordercollieiden jalostuksen tavoiteohjelma (Voit lukea ehdotuksen täältä)

Jalostuksen tavoiteohjelmaa on käsitelty ensimmäisen kerran yhdistyksen kokouksessa 11.7.2015.
Tämän jälkeen SBCAK ry jalostustoimikunta muokkasi esitystä, ja se lähetettiin Kennelliitoon Katariina Mäen kommentoitavaksi sekä myöhemmin Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan käsiteltäväksi. Toimikunnan päätös saatetaan jäsenistön tiedoksi heti sen valmistuttua, vielä ennen yhdistyksen kokousta. Kennelliiton vaatimia muutoksia on jo tehty nyt julkaistuun ehdotukseen.

Kommentteja, korjausehdotuksia ja toiveita koskien jalostuksentavoiteohjelmaa pyydetään lähettämään osoitteeseen kasvattajat(at)sbcak.fi viimeistään 8.11.. 

Jalostuksen tavoiteohjelmaa käsitellään seuraavan kerran yhdistyksen syyskokouksessa 14.11.2015 klo 12 Helsingissä.

 

 

 

 

 

Aika: lauantai 14.11.2015 klo 12.00

Paikka: Helsingin Sport Center Service Oy, Talttatie 6, Helsinki

Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
5. Valitaan kolme ääntenlaskijaa
6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
7. Määrätään jäsenmaksut seuraavaksi vuodeksi (vuosi- ja perhejäsenet)
8. Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus tulevalle vuodelle
9. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, vuorovuosin
10. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varajäsen
11. Valitaan jalostustoimikunnan puheenjohtaja hänen ollessaan erovuorossa (toimikausi kaksi vuotta)
12. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa (toiminnantarkastajaa) ja heidän varamiehensä
13. Käsitellään hallituksen kokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet


13.1. Hallitus ja jalostustoimikunta esittävät bordercollieiden jalostuksen tavoiteohjelman hyväksyttäväksi vuosille 2016-2020.

Ehdotus jalostuksen tavoiteohjelmaksi 2016-2020, julkaistu 30.10.2015

 

14. Käsitellään jäsenten tekemät esitykset (ei käsiteltävää)
15. Muut esille tulevat asiat ottaen huomioon yhdistyslain 23:n ja 24:n pykälän määräykset
16. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa! 

Suomen bordercolliet & australiankelpiet ry
hallitus

**************************************************************************************************

Kokouksessa on kahvitarjoilu

 

****************************************************************************************************

 

 

Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on hyväksynyt australiankelpien JTO:n kiitoksin parilla täydennykselläOhjelma on voimassa 1.1.2016 - 31.12.2020. (ohjelma lisätään sivuille mahdollisimman pian)

Toimikunta on myös hyväksynyt australiankelpielle seuraavan rotukohtaisen PEVISA-ohjelman:

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja synnynnäisistä selkämuutoksista annettu lausunto (vaaditaan LTV-lausunto) sekä astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto.

Silmätarkastuslausunto on voimassa 24 kk.
Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C ja tuloksen C saanut koira pitää parittaa tuloksen A saaneen koiran kanssa.
Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 20 pentua, joista alle 5-vuotiaana enintään 12 pentua. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin aina kokonaisuudessaan.

Ohjelma on voimassa 1.1.2016 – 31.12.2020.

Selkäkuvauspakko koskee voimaan tultuaan kaikkia jalostukseen käytettäviä koiria ja poikkeukset ovat mahdollisia etukäteen myönnetyn poikkeusluvan avulla.

Koirarekisteriohjeen kohdan 9 mukaisesti ulkomaisia uroksia koskeva toistaiseksi voimassa oleva poikkeuslupa: Voidaan rekisteröidä kaksi pentuetta ilman PEVISA- ohjelman mukaisia tutkimustuloksia. Poikkeuslupa ei koske ulkomaisen uroksen Suomessa tapahtuvia astutuksia.

ROTUJÄRJESTÖN SUOSITUS KOSKIEN SYNNYNNÄISISTÄ SELKÄMUUTOKSISTA ANNETTUA LAUSUNTOA: Synnynnäisiin selkämuutoksiin kuuluu sekä LTV (välimuotoinen lanneristinikama) että VA (nikamien epämuotoisuus) -lausunto, mutta PEVISA-ohjelma pitää sisällään vaatimuksen vain LTV-lausunnosta. Muut selkälausunnot (mukaan lukien synnynnäisiin selkämuutoksiin kuuluva VA) ovat vapaaehtoisia. Jotta VA pystytään lausumaan, tarvitaan yksi ylimääräinen kuva (kts. ohje selkärangan kuvauksen suorituksesta http://www.kennelliitto.fi/sites/defaul ... je_0_0.pdf). Rotuyhdistys suosittelee kyseisen lisäkuvan ottamista VA-lausunnon saamiseksi.

Poikkeusluvat PEVISA ehtoihin
Poikkeuslupa-anomus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen astutusta Suomen Kennelliiton poikkeuslupakäytännön mukaisesti. Rotujärjestö puoltaa PEVISA-ohjelman alkuvuosina harkintansa mukaan poikkeuslupia iäkkäämpien, oireettomien koirien kohdalla. Puollon perusteena on vanhojen, edelleen terveiden koirien jalostuskäytön lisääminen. Lopullisen päätöksen poikkeusluvasta tekee aina Suomen Kennelliitto

Page 16 of 21