2/2019 kokouksen antia

 • Kevätkokous pidetään Tampereella 17.3.2019
 • Hyväksyttiin valjakkohiidon rotumestaruus pidettäväksi 24.2.2019 Imatralla
 • Päätettiin perustaa juhlavuositoimikunta suunnittelemaan SBCAK ry:n 30-v juhlavuotta vuonna 2020.

1/2019 kokouksen antia

 • Yhdistyksen sihteeriksi valittiin Pihla Haukinen
 • Yhdistyksen rahastonhoitajana jatkaa Marliina Mäkinen
 • Yhdistyksen jäsensihteeriksi ja tietosuojavastaavaksi valittiin Nina Juoperi
 • Yhdistyksen toimijoiden kilometrikorvaukset vuodelle 2019:
  • Yhdistyksen toimijoiden kilometrikorvaus on 0,30 €/km. Jos kyydissä on toinen kilometrikorvaukseen oikeutettu henkilö, niin kilometrikorvaus on 0,33 €/km.
  • Korvataan koti-tapahtumapaikka-koti, sekä tapahtumaan/yhdistyksen toimintaan oleellisesti liittyvät matkat.
  • Kilometrikorvausta ei makseta, mikäli henkilö osallistuu itse omalla koiralla kyseiseen tapahtumaan.
  • Korvausta maksetaan, jos kilometrejä tulee yhteensä yli 60 km (30 km suuntaansa).
  • Korvausta maksetaan enintään 100 € per edestakainen matka.
  • Kilometrikulukorvausanomukset on lähetettävä aina sekä rahastonhoitajalle että puheenjohtajalle.
  • Kulukorvausanomukset tehdään aina yhdistyksen omalla lomakkeella tai Kennelliiton matkalaskulla.
 • Jalostusoimikunnassa jatkavat:
  • Bordercollietiimi:
   • Ilona Marjakoski, Jessica Ristimäki, Emmi Lavikka, Riitta-Liisa Kuittinen ja Henna Niemelä-Anttonen
  • Australiankelpietiimi:
   • Eeva Ylinen, Tiina Mynttinen, Iina Flyktman, Noora Salminen ja Elisa Väistö
 • JTO-työryhmään valittiin:
  • Sabina Lähteenmäki, Ilona Marjakoski, Jessica Ristimäki, Emmi Lavikka, Riitta-Liisa Kuittinen, Henna Niemelä-Anttonen, Eeva Ylinen, Tiina Mynttinen, Iina Flyktman, Noora Salminen, Elisa Väistö, Liis Tönnov ja Nina Lahin.
 • Hyväksyttiin Jalostustoimikunnan esitys Kennelliiton valtuustolle virallisten ocd-lausuntojen käyttöönotosta
 • Pentuvälityksen neuvojat: Iina Flyktman (ak) ja Outi Toni (bc)
 • Nettisivujen päivittäjä: Marjo Saukkoriipi
 • Facebookin ylläpitäjä: Pihla Haukinen
 • Facebookin keskustelufoorumi: Jäsenyydet tarkastaa ja hyväksyy jäsensihteeri
 • Lehtitoimikunta: Liis Tönnov, Laura Vaaraniemi ja Heli Nikander
 • Paimennustoimikunta: vetäjä: Päivi Nietosvaara, jäsenet: Marika Klossner ja Mia Laamanen.
 • Ulkomuototoimikunta: vetäjä: Susanna Uusitupa-Kärppä, jäsen: Marjo Halmiala
 • Agilitytoimikunta: vetäjä: Julia Pitkäranta
 • Tokotoimikunta: vetäjä: Iita Arvola, jäsenet: Tea Nevanpää ja Riikka Närä
 • Rally-tokotoimikunta: vetäjä: Anna Savolainen
 • Luonnetestitoimikunta: vetäjä: Mirkku Huhtala

8/2018 kokouksen antia

 • Hyväksyttiin luonnetesti pidettäväksi Muuramessa 27. - 28.4.2019

7/2018 kokouksen antia

 • Hyväksyttiin lehden aikataulu vuodelle 2019:
  • Lehti 1 / 2019, materiaalipäivä 4.1.
  • Lehti 2 / 2019, materiaalipäivä 5.4.
  • Lehti 3 / 2019, materiaalipäivä 2.8.
  • Lehti 4 / 2019, materiaalipäivä 18.1
 • Hyväksyttiin erikoisnäyttelyn tuomarit vuoden 2019 erikoisnäyttelyyn:
  • Katrina Rettie, Iso-Britannia (bordercollie)
  • Sian D Jones, Iso-Britannia (bordercollie)
  • Britt Siegstad, Tanska (kelpie)
 • Päätettiin luopua erikoisnäyttelyn erikoispalkinnoista. Jatkossa ei jaeta erkkarissa "paras pää", "paras liike" ja "paras muun värinen kuin mustavalkoinen"- palkintoja bordercollieille.
 • Hyväksyttiin paimennuksen nuorten koirien mestaruus pidettäväksi Forssassa 11.10.2019
 • Hyväksyttiin paimennuksen Suomenmestaruus pidettäväksi Forssassa 12.-13.10.2019

6/2018 kokouksen antia

 • Hyväksyttiin agilityn rotumestaruus pidettäväksi Seinäjoella 4.-5.5.2019
 • Hyväksyttiin Rally-Tokon rotumestaruus pidettäväksi Seinäjoella 18.5.2019
 • Hyväksyttiin FH-rotumestaruus pidettäväksi Alavudella 24.-25.5.2019
 • Hyväksyttiin Tokon rotumestaruus pidettäväksi Loviisassa 9.6.2019

5/2018 kokouksen antia

 • Pidetään SBCAK:n syyskokous 10.11.2018 kello 14.00 Tampereella Lahdesjärven ABC:llä
 • Hallitus päätti alkaa valmistella Vuoden kasvattaja-palkintoa osaksi Vuoden Koira-kilpailua. Päätettiin perustaa näyttelytoimikunta vuodesta 2019 alkaen. Toimikunnan tehtäviin kuuluu mm.
  • Bordercollieiden ja australiankelpieiden erikoiskoulutusten organisointi ja arvostelukokeiden järjestäminen.
  • Koulutusmateriaalista huolehtiminen yhdessä jalostustoimikunnan kanssa. Erikoisnäyttelyn anominen ja koordinointi.
 • Päätettiin myöntää kisamatkatuki myös vuodelle 2018 seuraavan ohjeen mukaisesti:
  • Hakijan pitää olla SBCAK ry:n jäsen.
  • Vain yhtä tukea voi hakea per jäsen per vuosi.
  • Tuki on matkakuluihin 100€ ja se maksetaan kuittia vastaan.
  • Kriteereinä on ulkomaille tehty maajoukkuematka agilityn, koiratanssin, pk-lajien, rallytokon, tokon ja paimennuksen pm-, em- ja mm-kilpailuihin (myös para- ja juniorkilpailut) sekä kutsunäyttelymatka ulkomaille.
  • Tukihakemus on tehtävä viimeistään 31.12. sinä vuonna kun kilpailu käydään.
  • Tukihakemukset on lähetetään tarvittavine liitteineen osoitteeseen: pj.sbcak(at)gmail.com.

4/2018 kokouksen antia

 • Hyväksyttiin uudet jäsenet ja kennelnimianomukset, ei tiedotettavaa.

3/2018 kokouksen antia

 • Jalostustoimikunnan tuomarijäsen Elena Ruskovaara on ilmoittanut, että ei jatka tehtävässään. Hänen tilalleen ei valita uutta tuomarijäsentä.
 • Järjestetään uusien ulkomuototuomareiden koulutuspäivä Jyväskylässä 8.5.2018.
 • Hallitus päätti tukea jalostustoimikunnan jäsenten osallistumista jalostusneuvojan perus- ja jatkokursseille seuraavasti:
  • Jalostusneuvojan peruskurssin kurssimaksu maksetaan jokaiselle jalostustoimikunnan jäsenelle yhden kerran.
  • Jalostusneuvojan jatkokurssin osallistumismaksu maksetaan kunakin vuonna yhdelle bordercollietiimin ja yhdelle australiankelpietiimin jäsenelle.
 • Kilometrikorvausten maksamisen perusteet:
  • Korvataan koti-tapahtumapaikka-koti, sekä tapahtumaan/yhdistyksen toimintaan oleellisesti liittyvät matkat.
  • Korvausta maksetaan, jos kilometrejä tulee yhteensä yli 60km (30km suuntaansa).
  • Korvausta ei makseta, jos henkilö osallistuu itse kyseiseen tapahtumaan.
  • Korvausta maksetaan 0,30 cent/km
 • Nimettiin Tiina Andersson yhdistyksen tietosuojavastaavaksi ja hyväksyttiin yhdistyksen rekisteriseloste. Rekisteriseloste yhdistyksen kotisivuilla.
 • Hyväksyttiin tokon rotumestaruus pidettäväksi Laukaassa 1.7.2018. Järjestetään luonnetesti Tuusulassa 23.9.2018.

2/2018 kokouksen antia

 • KVA-arvon muutosesitys Kennelliitolle. Päätettiin viedä esitys SBCAK ry:n vuosikokoukselle.
 • Hyväksyttiin agilityn rotumestaruus pidettäväksi Tampereella 12.-13.5.2018
 • Hyväksyttiin erikoisnäyttelyn siirto 15.6.2019 -> 8.6.2019.

1/18 kokouksen antia

 • Hallitus valitsi keskuudestaan sihteeriksi Iita Arvolan, rahastonhoitajaksi Marliina Mäkisen ja jäsensihteeriksi Tiina Anderssonin.
 • Jalostustoimikunnan australiankelpietiimistä jäi pois Erja Mäkelä ja Tuija Rahkama. Heidän tilalleen valittiin Tiina Mynttinen ja Elisa Väistö.
 • Pentuvälitysneuvojina jatkavat Iina Flyktman (ak) ja Outi Toni (bc).
 • Hallitus päätti toistaiseksi olla nimeämättä agility-, toko-, rally-toko- ja palveluskoiratoimikuntia, sillä niihin ei ole aiemminkaan haettu hallituksen ulkopuolisia jäseniä. Hallitus vastaa em. lajeihin liittyvistä asioista, joten niihin liittyvät tiedustelut voi lähettää osoitteeseen pj.sbcak(at)gmail.com.
 • Paimennustoimikunnassa jatkaa Päivi Nietosvaara ja Marika Klossner.
 • Luonnetestitoimikuntaan valittiin Mia Artela (mcartela(at)gmail.com) ja Mirkku Huhtlala. Luonnetesti on suunnitteilla vuodelle 2018.
 • MH-kuvaus yhteyshenkilönä jatkaa Kaisa Vento (ventokaisa(at)gmail.com). MH-kuvaus on suunnitteilla vuodelle 2018.
 • Hallitus päätti päivittää Vuoden Koira kilpailun-sääntöjä. Uudet säännöt julkaistaan maaliskuussa 2018.

8/17 kokouksen antia:

 • Vuoden koirat 2017 säännöt uusittiin.
 • Vuoden 2017 matkatuki 100€/jäsen jaettiin 7:lle jäsenelle.
 • Hallituksen jäsenet aloittavat kirjoittamaan vanhoja näyttely- ja koetuloksia sähköistä vuosikirjaa varten talkootyönä.
 • Hallitus hyväksyi jalostustoimikunnan esityksen SKL:lle ISDS-koirien rekisterikäytäntöjen yhtenäistämisestä.

7/17 kokouksen antia:

 • Jäsenen ehdotuksesta avataan kysely SPKL:n lisenssistä keskustelufoorumille.
 • Vuosikirjaformaatteja on testattu. Vuosikirja on aluksi vain jäsenille, ja se on jäsenille ilmainen.

6/17 kokouksen antia:

 • Hallitus hyväksyi ehdotuksen vuosikirjan siirtämisestä sähköiseen muotoon.
 • Avataan jäsenien toiveesta keskustelufoorumi facebookkiin.
 • Hallitus hyväksyi jalostustoimikunnan tekemän rotujemme arkikäyttäytymiskyselyn.
 • Jatketaan vuosi 2018 saman painotalon kanssa jäsenlehden painamista ja jakelua.

5/17 kokouksen antia:

 • SBCAK ry aloittaa yhteistyön Genoscoper oy:n ja Helsingin yliopiston koirageenit-ryhmän kanssa tarjoamalla ilmaisen näytteenottomahdollisuuden yhdistyksen tapahtumien yhteydessä tutkimukseen. Jalostustoimikunta huolehtii järjestelyistä.
 • Nettisivujen pentuvälityssivujen ulkomuotoa on yksinkertaistettu jättämällä pois ne harrastulajit, joihin koiralla ei ole tuloksia. 

4/17 kokouksen antia:

Rallytokon rotumestaruus 26.8.2017 Jyväskylässä. Syyskokoksen yhteydessä jalostustoimikunta järjestää rakenneluennon jäsenille.

SBCAK ry etsii järjestäjää ERIKOISNÄYTTELYLLE 2019!

Erikoisnäyttely voi olla jonkun näyttelyn yhteydessä tai omana näyttelynään.

Ota yhteys: sbcak.kaisa.kuukka(at)gmail.com.

Erikoisnäyttely pitää hakea Kennelliitosta syyskuun 2017 loppuun mennessä!


Pk-rotumestaruuden 2017 ajankohdasta ja paikasta tiedotetaan myöhemmin.


3/17 kokouksen antia:

   • Jäsenmaksun maksamatta jättäneille jäsenille lähetetään maksumuistutus ja elleivät he maksa sitä määrätyssä ajassa, heidät poistetaan jäsenrekisteristä
   • Päänäyttelyn sponsorin vetäydyttyä päätetiin ostaa näyttelypalkinnot sovitun budjetin mukaisesti

2/17 kokouksen antia:

   • Yhdistys aloittaa sähköisen vuosikirjan käyttöönoton selvittämisen
   • Päätetiin tukea jäseniä Hannes Lohen OC-tutkimusryhmän verinäytteenottokuluja
   • Hyväksyttiin paimennuksen nuorten rotumestaruus- ja SM-kisabudjetti

1/17 kokouksen antia:

   • Hallitus ja toimikunnat järjestäytyi
   • Päätettiin vuoden kulukorvauksien määrätä ja hyväksyttiin tulevan kevätkokouksen yhteydessä järjestettävän jalostusluentojen budjetti
   • Hallitus hyväksyi yhdistyksen pentuvälityksen sääntöjen ja ohjeiden päivitykset

8/16 kokouksen antia:

   • SBCAK järjestää ulkomuototuomareille erikoiskoulutuksen keväällä 2017
   • Paimennustuomarikoulutukseen puollettiin viittä jäsentä paimennustoimikunnan ehdotuksesta
   • KoiraExpoon helmikuussa 2017 lähtee hallituksen ja toimikuntien edustajia
   • Vuonna 2016 puollettiin 14 kennelnimianomuksia, kaikki bordercollie-kasvattajia

7/16 kokouksen antia:

   • SBCAK ry jatkaa yhteistyötä painotalo Minä Olen Keskus Oy:n kanssa vuoden 2017.
   • Jäsensihteeri lähettää niille kasvattajille, jotka eivät ole yhdistyksen kasvattajalistalla, mutta tilaavat kasvattajapaketin, linkin ja tiedustelun haluaisiko kasvattaja ilmoittaa tietonsa listalle.
   • Erikoisnäyttely 2018 järjestetään Riihimäellä 26.8.2018.
   • Vuoden Koira 2016-säännöt päivitetään nettiin.

6/16 kokouksen antia:

   • FH-rotumestaruuskokeet 2017 järjestetään kesäkuussa Etelä-Pohjanmaan Koiraklubin järjestämänä. Tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.
   • SBCAK ry järjestää luonnetestin 22.-23.4, tuomareina Tarja Matsuoi ja Lea Haanpää.
   • Rotujemme päänäyttely on 25.5 Helsingissä, Tuomarinkartanossa PK-tapahtuman yhteydessä. Näyttelyyn on kutsuttu kaksi tuomaria Australiasta: Marie Colyer ja Tracie Buckle.
   • Paimennuksen alueellinen koulutus järjestetään Somerolla Woollandian tilalla 17.12.16 ja 11.2.17.
   • Kelpie-kasvattaja Susanna Uusitupa-Kärppä saa Kennelliiton Vuolasvirta-palkinnon. Yhdistys lähettää edustajat palkintotilaisuuteen 10.12.
   • Yhdistyksen syyskokoukseen viedään hallituksen esitys jäsenien ulkomaan edustuskilpailumatkojen tukemisesta.

5/16 kokouksen antia:

   • Border&kelpie-uutiset päätoimittajaksi on valittu Saara Krook lehdestä 3/16 lähtien.
   • Vuoden 2016 loppuun asti tehty sopimus lehden painosta ja jakelusta uuden painotalon kanssa edellisen mentyä konkurssiin keväällä.
   • Ylimääräinen vuosikokous Tampereella bordercollieiden PEVISA-ehdotuksen hyväksymiseksi.
   • Hyväksyttiin paimennustoimikunnan esitykset paimennuksen tuomarikoulutuksesta 2017 ja nettilomakkeen käyttöönottoon paimennuskisoihin ilmoittautumisessa.
   • PK-mestaruuskilpailuille ei löytynyt järjestäjää vuodelle 2016, joten hallitus päätti muistaa SM-kisoissa menestyneitä bordercollieita ja australiankelpieitä.
   • Aluekoulutustuki: agilitykoulutus Tampereella 2.10.2016 ja hakukoulutus Paattisilla 29.-30.2106.

4/16 kokouksen antia:

   • Hallituksen kokouksessa 3/16 tehty päätös perustaa stipendirahasto tukemaan jäsenien maajoukkuematkoja on peruttu. Stipendirahaston perustaminen vaatii yhdistyksen varsinaisen kokouksen päätöksen. Hallitus miettii muita lisäkeinoja jäsenien tukemiseen. Alueellisen toiminnan tukeminen toki jatkuu.
   • Tokon ja agilityn sm-joukkueet on valittu.
   • SBCAK ry:n LTE 14.6.2016.
   • Border&Kelpie-uutisille haetaan uutta päätoimittajaa.

3/16 kokouksen antia:

   • SBCAK keskustelufoorumin ylläpito lopetetaan ja poistetaan nettisivuilta käyttämättömyyden vuoksi
   • OCD-tietopankki (BC) lopetetaan ja poistetaan nettisivuilta, sen on jo korvannut Terveystietokanta
   • SBCAK ry:n stipendirahasto jäsenien eri lajien maajoukkuematkoihin perustetaan

2/16 kokouksen antia:

   • Bordercollieiden JTO hyväksytty Kennelliitossa 3.3.2016
   • Kootaan agilityn, tokon ja rallytokon SM-kisoihin SBCAK-joukkue
   • Aluekoulutustuki: rallytokokoulutus Helsinki, hakukoulutus Lappeenranta, VEPE-koulutus Uurainen

1/16 kokouksen antia:

   • Toimikuntien vetäjät valittu, lisätiedot "Yhdistys/toimikunnat".
   • Lähetetään muistutus niille, jotka eivät ole jäsenmaksuaan maksaneet. Jäsenyys raukeaa, jos jäsenmaksua ei ole maksettu 31.3.2016 mennessä. Vuoden koira-kilpailuun osallistuvien jäsenmaksu on oltava maksettuna eräpäivään 31.1.2016 mennessä.
   • Paimennuksen rotumestaruutta ei enää järjestetä, sen korvaa 2016 lähtien SM-koe. Nuorten koirien rotumestaruus jaetaan edelleen.
   • SBCAK ry:llä on maaliskuussa vetohiidon rotumestaruuskoe, toukokuussa agilityn rotumestaruudet sekä MH-luonnekuvaus ja syyskuussa erikoisnäyttely.
   • Hallitus päätti tukea jäseniä maksamalla nuoren, alle 2 vuotiaan, australiankelpien tai bordercollien äkillisen, selittämättömän kuoleman takia tehdyn Eviran ruumiinavauksen kustannukset. Koiran omistajan tulee olla SBCAK ry:n jäsen ja luovuttaa kopio ruumiinavauspöytäkirjasta yhdistykselle. Tälläisessä tapauksessa tulee ottaa pikaisesti yhteyttä yhdistykseen: PJ Kaisa Kuukka puh. 040-5342361

1/15 Kokouksen antia:
- maaliskuun loppuun mennessä jäsenmaksun maksaaneet ovat mukana vuoden koirakisoissa 2015

- yhdistyksellä 25v juhlavuosi:
juhlavuoden kunniaksi kasvattajalista on ilmainen jäsenille, ja kasvattajallistalaiset voivat ilmoittaa pentueensa ilmaiseksi pentuvälitykseen. Pentueseurantailmoitus muuttuu vapaaehtoiseksi, ja kasvattajat voivat halutessaan liittää kasvatin omistajan kasvattajapakettilaiseksi. 

- juhlavuoden kunniaksi yhdistys pyrkii panostamaan aluetoimintaan. Kun haluat järjestää omalla alueellasi koulutuksen, luennon tai muun tapahtuman, ole yhteydessä hallitukseen.

- Berra sponsoroi kaikkia yhdistyksen tapahtumia 2015
- PetPower sponsoroi erikoisnäyttelyä 2015

- kaikkien lajien rotumestaruudet (paimennusta lukuun ottamatta) ratkotaan alkuvuodesta, viimeisenä erikoisnäyttely 11.7. Tsemppiä kaikill

___________________________________________________________


3/2014 Kokouksen antia:

   • Paimennusmestaruus järjestetään 6.-7.9.2014
   • Suunnitteilla sähköpostilistan luominen tiedottamisen tehostamiseksi
   • Hallituksen seuraava kokous 12.5.2014

2/2014 kokouksen antia listattuna:

• Yhdistyksen uudet kotisivut ovat työn alla. Valmisteilla on myös julkinen terveystietokanta.

• Pentuvälistyslistalle muutos -> MH-kuvaus riittää todistukseksi ääniherkkyyden testauksesta (tuloksella ampumisesta 1, 2, tai 3)

• Vuoden 2011 vuosikirja on valmis, ja painossa

• Toimikunnat kasattu vuodelle 2014 

• Jatkossa kisataan yhdistysmestaruuden sijasta rotumestaruuksista. Vuoden 2014 rotumestaruuskiojen ajankohdat selvillä paimennusta lukuunottamatta:

- Vetohiihtomestaruus maaliskuussa 
- Agilitymestaruus maaliskuussa 
- PK-mestaruus kesäkuussa (HK, EK, JK), viesti syyskuussa 
- Erkkari heinäkuussa 
- Tokomestaruus marraskuussa

Katso tarkat ajankohdat kalenterista.

• Aluetoimintaa tuetaan edelleen ja tämän osalta toivotaan jäsenistöltä aktiivisuutta. Oletko kiinnostunut järjestämään aluetoimintaa? Katso ohjeistus.

• SBCAK ry:llä nyt oma virallinen facebook-sivu. 

• Kevätkokous 29.3.2014 klo 14:00, hallituksen seuraava kokous samana päivänä


(01/2014)

  • Yhdistyksen syyskokouksessa valittiin toimihenkilöt vuodelle 2014. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Hanna Närhi. Hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi kahdeksi vuodeksi valittiin Hanna-Leena Heino, Kaisa Kuukka ja Marjo Halmiala. Yhdeksi vuodeksi valittiin Sara Malinen (Hanna Närhen kesken jäänyt kausi) ja varajäseneksi yhdeksi vuodeksi Paulina Lindroth. Hallitus järjestäytyy alkuvuodesta.
  • Toiminnantarkastajiksi valittiin Outi Toni ja Anita Korhola.heidän varajäseniksi Hilkka Liponkoski ja Jaana Klemetti. Lisätiedot
  • Jäsensihteeriksi vaihtui Marjo Halmiala.
  • 2014 näyttelytoimikunta kaipaa talkoovoimaa. Lisätietoja: marianne.tamila(at)gmail.com
  • Vuoden koira -kisa 2013 on käynnissä! Säännöt sivut 1,2,3,4 ja 5 sekä paimenkoiratLisätiedot lehdessä 4/2013.

Page 16 of 16