Jalostustoimikunta tiedottaa:

Jokainen alla olevaan tutkimukseen osallistunut ja tutkimustulokset saanut, päättää tulostensa julkaisusta ilmoittamalla ne itse SBCAK ry:n terveystietokantaan. Kannustamme kaikkia tähän!
http://www.sbcak.fi/index.php/jalostus/terveystietokanta


Tiedote:
HAMPAIDEN HYPOMINERALISAATIO BORDERCOLLIEILLA

HAMPAIDEN HYPOMINERALISAATIO
Bordercollieilla on todettu esiintyvän periytyvää sairautta, jossa hampaiden mineralisaatio on puutteellinen. Tämä johtaa hampaiden voimakkaaseen kulumiseen jo nuoresta iästä lähtien. Kuluminen saattaa aiheuttaa hammasytimen paljastumisen ja tulehduksen. Hypomineralisaatiosta kärsivien koirien hampaita joudutaan poistamaan yleensä huomattavan paljon läpi eliniän.

Tutkimuksessamme olemme kuvanneet sairauden patologiaa ja tunnistaneet sairautta aiheuttavan geenivirheen, joka peittyy peittyvästi eli resessiivisesti. Tutkimusprojektissa käytettiin noin 200 bordercollien näytettä. Tämän tutkimusaineiston perusteella kantajien osuus rodussa oli 11%.

TULOSTEN TULKINTA
Geenitutkimuksen tulokset osoittivat sairauden periytyvän yhden geenin välityksellä autosomaalisesti resessiivisesti, eli peittyvästi. Peittyvän periytymismallin mukaisesti sairaus ilmenee vain, jos koiralla on kaksi virheellistä geenikopiota. Jokainen koira perii aina kummaltakin vanhemmalta yhden kopion kustakin geenistä. NORMAALIN tutkimustuloksen saavat koirat ovat perineet kaksi normaalia geenikopiota sairateen liittyvästä geenistä, eivätkä ne periytä geenivirhettä jälkeläisiin. KANTAJILLA toinen geenikopioista on normaali, mutta toisessa on geenivirhe. Kantajat ovat tämän sairauden suhteen terveitä, mutta ne periyttävät geenivirhettä noin puolelle jälkeläisistään. Mikäli kantajakoiraa halutaan käyttää jalostuksessa, tulisi sille valita geenivirheen suhteen normaaliksi testattu kumppani. Kun kantaja/kantaja-yhdistelmästä voi syntyä sekä sairaita, kantajia että normaaleja pentuja, niin kantaja/normaali-yhdistelmästä syntyy ainoastaan kantajia ja normaaleja pentuja. SAIRAAT koirat ovat perineet geenivirheen molemmilta vanhemmiltaan, eli niillä on kaksi kopiota geenivirheestä ja ne ilmentävät sairautta hieman vaihtelevin vakavuusastein.

TULOSTEN RAPORTOINTI
Tutkimuksen tulokset tullaan julkaisemaan vertaisarvioidun tieteellisen artikkelin muodossa, minkä jälkeen kaupalliset geenitestejä tarjoavat laboratoriot voivat vapaasti hyödyntää tutkimustulosta ja tarjota geenitestiä.

TIETOA GEENITESTAUKSESTA
Geenitesti on hyvin luotettava ja toistettava. Kaikkeen DNA-testausprosessiin sisältyy kuitenkin aina lievä virhemarginaali, joka voi johtua mm. näytteen laadusta, testausmetodin toimintahäiriöstä tai näytteen käsittelyn eri vaiheissa tapahtuneista virheistä. Odottamaton tulos voi johtua myös koiran virheellisestä sukutaulusta. Mahdolliset virhelähteet on pyritty minimoimaan parhaalla mahdollisella tavalla. Mikäli geenitestin tulokseen liittyy epäselvyyksiä, tutkimusryhmä sitoutuu mahdollisuuksien rajoissa asian selvittämiseen.

 

Ystävällisin terveisin,
Koiragenetiikan tutkimusryhmä

Lisätietoja:
www.koirangeenit.fi
Marjo Hytönen, FT (marjo.hytonen(at)helsinki.fi), puh: 02941 25779
Hannes Lohi, prof. (hannes.lohi(ay)helsinki.fi), puh: 02941 25085

OCD-tietopankin (BC) ylläpito on lopetettu ja se on poistettu. Tästä lähtien kaikki OCD:t ilmoitetaan vain SBCAK ry:n ylläpitämään Terveystietokantaan. Kaikki OCD-tietopankissa olleet koirat on siirretty jo aiemmin Terveystietokantaan. Terveystietokantaan kerätään poikkeavuuksien ja sairauksien lisäksi myös mm. kaikkien geenitestien tulokset.

SBCAK ry haluaa kiittää erityisesti Sanna Hyytiäistä alkuperäisen OCD-tietopankin keräämisestä ja kaikkia työhön osallistuneita vuodesta 2012 tähän päivään!

Vuoden Koirat 2015 ovat ratkenneet!

Perinteisesti nämä on julkaistu lehdessä aina ensimmäisenä, mutta lehden harmillisten teknisten ongelmien vuoksi ne julkaistaan nettisivuilla.

Onnea kaikille voittajille :)

Vuoden koirat palkitaan yhdistyksen kevätkokouksessa 23.4. Vantaalla

Vuoden 2015 Australiankelpiet

Vuoden 2015 Bordercolliet

KESÄ & VEPE TULEE!

La 11.6.16 Uuraisilla VEPE-koulutuspäivä
Kouluttajana Pekka Ilen

Koulutukseen otetaan 8 koirakkoa, joille VEPE lajina on jo tuttu. Kuunteluoppilaaksi ovat kaikki kiinnostuneet tervetulleita. Etusijalla ovat SBCAK jäsenten bordercolliet ja australiankelpiet.

Koulutuspäivän hinta on SBCAK:n jäseneltä 15 € ja muilta 30 €. Kuunteluoppilaan osallistumismaksu on SBCAK:n jäseneltä 5 € ja muilta 15 €.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot anna.k.savolainen(at)gmail.com
Ilmoittautumisajat: SBCAKn jäsenet 18. - 21.4. sekä muut 22. - 30.4.

© Salla Kuikka

Jäsenlehden Border & Kelpie uutismateriaalin viimeiset jättöpäivät ovat vuodelle 2016 seuraavat:

1/16: 7.2.
2/16: 8.5.
3/16: 7.8.
4/16: 6.11.

Page 15 of 23