Paikka: Koirakeskus Haukkuvaara, Jyväskylä
Aika: 18.1.2020
Järjestäjä: SBCAK ry
Luokat: ALO, AVO, VOI, MES
Hinta: jäsenille 22€, muut 27 €
Tuomari: Fiia-Maria Kivioja

Ilmoittautuminen ja tiedustelut: Anna Savolainen, 040 744 3864, anna.k.savolainen(at)gmail.com

SBCAK ry:n jäsenet etusijalla ilmoittautuessa 20.12.2019-3.1.2020, muille kuin yhdistyksen jäsenille 4.1.-10.1.2020. Ilmoittautumiset ensin sähköpostilla ja vasta koepaikan vahvistuksen jälkeen Virkkuun.

Tarkemmat ilmoittautumistiedot löytyvät Virkusta.

Suomen bordercolliet & autraliankelpiet ry:n syyskokous pidettiin Lempäälässä 24.11.2019. Syyskokouksessa valittiin hallitus vuodelle 2020. Erovuorossa olivat Nina Lahin, Merja Sipikari, Hanna Sukanen ja varajäsen Jussi Kujanpää.

SBCAK:n hallitus 2020:
Puheenjohtaja Liis Tönnov (2020-2022)
Varapuheenjohtaja Nina Juoperi (2019-2021)
Sihteeri Pihla Haukinen (2019-2021)

Muut jäsenet:
Marjo Halmiala
Tiina Kauppinen
Nina Lahin
Erja Mäntysalo
Anna-Kaisa Näppä (varajäsen)
Erika Rautavaara

Uusina mukaan tulivat Erja Mäntysalo, Tiina Kauppinen ja Anna-Kaisa Näppä. Lämpimästi tervetuloa!

Jalostustoimikunnan puheenjohtajana jatkaa Sabina Lähteenmäki (2020).

Kokouksessa päätettiin myös tulevan vuoden jäsenmaksuista. Jäsenmaksut pidetään samoina kuin vuonna 2019:
Varsinainen jäsen 25 €
Ulkomailla asuva jäsen 37 € (sisältää postituskulut)
Perhejäsen 7 €
Liittymismaksu 8 €
Kasvattajapakettimaksu 8,5 € / hlö

HANNES LOHEN TUTKIMUSRYHMÄSSÄ ON TEHTY LÖYDÖS BORDERCOLLIEIDEN AIKUISIÄN KUUROUTEEN LIITTYEN

"Aikuisiän kuurous (adult onset deafness, AOD; early adult onset deafness, EAOD) on bordercollieilla autosomaalisesti resessiivisesti periytyvä sairaus. Kuulon heikkeneminen havaitaan yleensä 5-7 vuoden iässä molemmissa korvissa. Geenitutkimuksen tuloksena olemme paikantaneet kuuroutumista aiheuttavan perimän alueen ja siihen liittyviä geenimuunnoksia eli variantteja yhden geenin alueelta. Varsinaista kuurouttaa aiheuttavaa geenivirhettä ei kuitenkaan ole vielä onnistuttu tunnistamaan, joten tutkimus sen löytämiseksi jatkuu. Tulokset antavat kuitenkin mahdollisuuden testata ja tunnistaa koiria, joilla on riski kuuroutua tai jotka kantavat kuurouteen liitettyjä geenivariantteja. Tutkimuksemme perusteella näiden varianttien suhteen homotsygooteilla koirilla on suuri riski kuuroutua. Homotsygootit koirat ovat siis perineet kuurouteen liittyvät variantit molemmilta vanhemmiltaan. Lisätutkimuksia kuitenkin tarvitaan vielä, jotta voimme selvittää, sairastuvatko kaikki homotsygootit koirat. Heterotsygootit eli varianttien kantajat ovat normaalisti kuulevia. Tutkimuksessa oli mukana ~1000 bordercollienäytettä, joista n. 700 oli suomalaisten koirien näytteitä. Aineiston suomalaisista koirista 30% oli kantajia ja 7% homotsygootteja tutkittujen varianttien suhteen.

Tutkimus jatkuu aktiivisena. Kuulotestaus (BAER) on tärkeä tehdä homotsygooteille koirille, jotta saamme selville, kuinka moni kuuroutuu, aleneeko joillakin kuulo vain osittain, missä iässä kuulon aleneminen alkaa ja säilyykö kuulo joillakin normaalina. Tämä auttaa myös varsinaisen sairautta aiheuttavan geenivirheen löytämisessä. Koirat, jotka saavat tulokseksi "homotsygootti" voivat osallistua BAER-testaukseen veloituksetta tutkimuksen puitteissa. Otamme yhteyttä BAER-testaukseen kutsuttavien koirien omistajiin erikseen, mutta halukkuudesta kuulotestaukseen voi ilmoittaa myös heti sähköpostitse This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Kuulotestaus tehdään Yliopistollisessa Eläinsairaalassa Helsingissä. Mikäli koiras saa tuloksen "normaali" tai "kantaja" ja omistaja kuitenkin epäilee koiran kuulon heikenneen huomattavasti alle 10-vuotiaana, toivomme omistajan yhteydenottoa.

Haluamme painottaa, että tässä raportoitava tulos perustuu ns. markkeritestiin ja se ei ole lopullinen, eikä yhtä luotettava kuin varsinaisen geenimuutoksen testaus. Tavoitteemme on löytää varsinainen AOD:ta aiheuttava geenimuutos, minkä jälkeen raportoimme tulokset myös tuon testin osalta. Huomioitavaa on, että rodussa esiintyy myös synnynnäistä kuuroutta, joka voi olla tois- tai molemminpuolista. Toispuolisena se voi olla vaikea havaita ilman BAER-testausta, mikä saattaa vaikeuttaa aikuisena testattujen koirien kuurouden syyn selvittämistä. Synnynnäinen kuuroustyyppi ei liity nyt raportoitaviin geenimuutoksiin."

 • akn Maiskis Kamyra +114 ++ hyväksytty
 • akn Sabletail's Blue Diamond +142p +++ hyväksytty
 • aku Winsure One Wish +118p +++ hyväksytty
 • aku Winsure Perfect Excuse +80p +++ hyväksytty
 • aku Winsure Reaching High +114p ++ hyväksytty
 • akn Yacatis Leyla-Happy +140p +++ hyväksytty
 • bcn Amazeme Entwining Rivers +159 +++ hyväksytty
 • bcu Boogie Dancer at Sylvan Moonlight +187 +++ hyväksytty
 • bcu Briskness Nota Bene +84p ++ hyväksytty FI MVA
 • bcu Korsakov's Footsteps in the Dark +155 +++ hyväksytty FI MVA
 • bcn Magical Joy Quicksilver's Dream +154 +++ hyväksytty FI MVA
 • bcu Mithrandir Take a Chance on Me +183p ++ hyväksytty
 • bcu Tendig Dragon +65p +++ hylätty
 • bcn Tiwian's I Have a Dream +90 ++ hyväksytty
 • bcn Viva La Tia Revolution +140 +++ hyväksytty FI MVA

Paikka: Eläinklinikka Tähti, Jyväskylä
Aika: 5.10.2019
Järjestäjä: SBCAK ry
Hinta: SBCAK:n jäsenille 200 €, muut 220 €

Ilmoittautuminen ja tiedustelut: noorasalminen91(at)gmail.com

Page 9 of 24