SBCAK ry:n TOKO:n rotumestaruus lauantaina 10.9.2016!
Vantaa, Racinel-areena, keinonurmi-halli.
Koe on yleinen, kaikki luokat, max. 50 koirakkoa.

Ilmoittautumisten vastaanotto (koepaikan varaaminen sähköpostitse) ja tiedustelut: Hilkka Liponkoski hilkka.liponkoski(at)gmail.com.
SBCAK ry:n jäsenet 1.6.2016 alkaen, muut 15.6.2016 alkaen

Tuomarit:
Ylituomari Pirkko Bellaoui, toinen arvosteleva tuomari Tommi Varis
Vastaava koetoimitsija:
Kaisa Kuukka

Osallistumismaksu 25€ SBCAK ry:n jäsenille, muille 30€.
SBCAK ry:n jäsenillä myös ennakkoilmoittautumismahdollisuus 1.6.-14.62016. Kokeessa etusijalla australiankelpiet ja bordercolliet.


Kuvaaja Sara Malinen.

Terveystietokyselyn yhteenvedot roduttain:

Linkit ovat .pdf -muodossa.

Tiedoksi:

Border & kelpie-uutiset 1/16 on lähtenyt painoon ja se ilmestyy pian.

Lehden 2/16 suhteen materiaalien jättöaikaa pidennettiin viikko, eli lehteen 2/16 tuleva materiaali on lähetettävä 15.5.2016 mennessä lehti(at)sbcak.fi sähköpostiin

SBCAK ry järjestää!

Helsinki, Oulunkylä  klo 16 alkaen

Tuomarit Tarja Matsuoi ja Lea Haanpää

Vastaava koetoimitsija Hanna-Leena Tastula

IBAN-tilinumeroFI16 8000 1301 5159 21 Viite30025

Ilmoittautuminen: Australiankelpiet ja bordercolliet 1.6 - 6.6.2016.
Muut 6.6. jälkeen.

Maksu SBCAK ry:n jäsenille 35€, muille 50€.

Kuuden koiran iltatesti. Ilmoittautuminen vain sähköpostitse.

Etusija Australiankelpieillä ja Bordercollieilla.

Ilmoittautumisten vastaanotto ja tiedustelut: Hanna-Leena Tastula, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Jalostustoimikunta tiedottaa:

Jokainen alla olevaan tutkimukseen osallistunut ja tutkimustulokset saanut, päättää tulostensa julkaisusta ilmoittamalla ne itse SBCAK ry:n terveystietokantaan. Kannustamme kaikkia tähän!
http://www.sbcak.fi/index.php/jalostus/terveystietokanta


Tiedote:
HAMPAIDEN HYPOMINERALISAATIO BORDERCOLLIEILLA

HAMPAIDEN HYPOMINERALISAATIO
Bordercollieilla on todettu esiintyvän periytyvää sairautta, jossa hampaiden mineralisaatio on puutteellinen. Tämä johtaa hampaiden voimakkaaseen kulumiseen jo nuoresta iästä lähtien. Kuluminen saattaa aiheuttaa hammasytimen paljastumisen ja tulehduksen. Hypomineralisaatiosta kärsivien koirien hampaita joudutaan poistamaan yleensä huomattavan paljon läpi eliniän.

Tutkimuksessamme olemme kuvanneet sairauden patologiaa ja tunnistaneet sairautta aiheuttavan geenivirheen, joka peittyy peittyvästi eli resessiivisesti. Tutkimusprojektissa käytettiin noin 200 bordercollien näytettä. Tämän tutkimusaineiston perusteella kantajien osuus rodussa oli 11%.

TULOSTEN TULKINTA
Geenitutkimuksen tulokset osoittivat sairauden periytyvän yhden geenin välityksellä autosomaalisesti resessiivisesti, eli peittyvästi. Peittyvän periytymismallin mukaisesti sairaus ilmenee vain, jos koiralla on kaksi virheellistä geenikopiota. Jokainen koira perii aina kummaltakin vanhemmalta yhden kopion kustakin geenistä. NORMAALIN tutkimustuloksen saavat koirat ovat perineet kaksi normaalia geenikopiota sairateen liittyvästä geenistä, eivätkä ne periytä geenivirhettä jälkeläisiin. KANTAJILLA toinen geenikopioista on normaali, mutta toisessa on geenivirhe. Kantajat ovat tämän sairauden suhteen terveitä, mutta ne periyttävät geenivirhettä noin puolelle jälkeläisistään. Mikäli kantajakoiraa halutaan käyttää jalostuksessa, tulisi sille valita geenivirheen suhteen normaaliksi testattu kumppani. Kun kantaja/kantaja-yhdistelmästä voi syntyä sekä sairaita, kantajia että normaaleja pentuja, niin kantaja/normaali-yhdistelmästä syntyy ainoastaan kantajia ja normaaleja pentuja. SAIRAAT koirat ovat perineet geenivirheen molemmilta vanhemmiltaan, eli niillä on kaksi kopiota geenivirheestä ja ne ilmentävät sairautta hieman vaihtelevin vakavuusastein.

TULOSTEN RAPORTOINTI
Tutkimuksen tulokset tullaan julkaisemaan vertaisarvioidun tieteellisen artikkelin muodossa, minkä jälkeen kaupalliset geenitestejä tarjoavat laboratoriot voivat vapaasti hyödyntää tutkimustulosta ja tarjota geenitestiä.

TIETOA GEENITESTAUKSESTA
Geenitesti on hyvin luotettava ja toistettava. Kaikkeen DNA-testausprosessiin sisältyy kuitenkin aina lievä virhemarginaali, joka voi johtua mm. näytteen laadusta, testausmetodin toimintahäiriöstä tai näytteen käsittelyn eri vaiheissa tapahtuneista virheistä. Odottamaton tulos voi johtua myös koiran virheellisestä sukutaulusta. Mahdolliset virhelähteet on pyritty minimoimaan parhaalla mahdollisella tavalla. Mikäli geenitestin tulokseen liittyy epäselvyyksiä, tutkimusryhmä sitoutuu mahdollisuuksien rajoissa asian selvittämiseen.

 

Ystävällisin terveisin,
Koiragenetiikan tutkimusryhmä

Lisätietoja:
www.koirangeenit.fi
Marjo Hytönen, FT (marjo.hytonen(at)helsinki.fi), puh: 02941 25779
Hannes Lohi, prof. (hannes.lohi(ay)helsinki.fi), puh: 02941 25085

Page 7 of 16