Vuoden Koirat 2016-kilpailu on ratkennut. SBCAK ry ONNITTELEE VOITTAJIA!

Kiitos kaikille osallistuneille! Valitettavasti kaikkia tuloksensa lähettäneitä ei voitu ottaa mukaan Vuoden koira-kilpailun säännön, että yhdistyksen jäsenmaksu pitää olla maksettuna eräpäivään mennessä kyseisenä vuonna, takia.

Taulukossa on kaikki hyväksytyt osallistujat lajikohtaisesti pisteineen (latautuu koneelle). Lehdessä 2/17 julkaistaan voittajien esittelyt kuvineen.

Vuoden Koira-voittajat palkitaan yhdistyksen kevätkokouksessa 23.4.2017! Palkitsemisessa mukana Biomill ja Dog´s Health!

MONIOSAISET/MURTUNEET POLVEN NULJULUUT (FABELLAT) BORDERCOLLIEILLA

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan Kliinisen hevos- ja pieneläinsairauksien osastolla on meneillään tutkimus, jossa selvitetään moniosaisten tai murtuneiden polven nuljuluiden (fabellojen) yleisyyttä ja yhteyttä oireisiin bordercollie-rodulla.

Fabelloiksi kutsutaan polvinivelen takapuolella olevia nuljuluita. Nämä pienet ns. jänneluut sijaitsevat kaksoiskantalihaksen (musculus gastrocnemius) kiinnityskohdan vieressä ja niiden tarkoitus on suojata jännettä kohdassa, jossa siihen kohdistuu paljon hankausta. Nuljuluut voivat olla syntymästään kaksi- tai moniosaisia, mutta ne voivat myös vaurioitua myöhemmin.

Fabellojen moniosaisuudesta ja yhteydestä ontumis- ja kipuoireisiin on hyvin vähän tutkimustietoa. Bordercollieilla niitä tiedetään esiintyvän ja osalla koirista ne ovat yhteydessä oireisiin. Muutoksen yleisyydestä ei kuitenkaan ole tietoa. Osa monioasaisista fabelloista näkyy lonkkakuvassa, mutta varmimmin ne näkyvät sivusuunnasta otetusta polven röntgenkuvasta.

Tutkimukseen tarvitaan röntgenkuvia koirista, joilla on todettu moniosainen/murtunut fabella (m. gastrocnemiuksen nuljuluu). Jos sinulla on koirastasi tällaisia röntgenkuvia (polvi- ja/tai lonkkakuvat) ja haluat osallistua tutkimukseemme, pyydämme lähtettämään kuvat alla oleviin osoitteisiin. Kuvat voi lähettää sähköisesti, CD:llä tai perinteisinä filmikuvina (nämä voidaan palauttaa pyydettäessä) 31.1.2017 mennessä. Liitä mukaan tieto siitä, onko koirallasi ollut oireita nuljuluihin liittyen ja mielellään lyhyt kuvaus oireiden alkamisiästä ja siitä, millaisessa tilanteessa oireet alkoivat. Koiran tunnistetiedot (virallinen nimi tai rekisterinumero) auttavat meitä selvittämään mahdollisia perinnöllisiä tekijöitä).

Kiitos etukäteen!

Lisätietoja ja kuvien sähköinen lähettäminen:
Tiiu Varelius, ELK
tiiu.varelius(at)helsinki.fi
Postitse lähetettävät:
Anu Lappalainen
Yliopistollinen eläinsairaala
PL 57
00014 HY

Kisamatkatuki

SBCAK ry:n syyskokouksessa 19.11.2016 hyväksyttiin hallituksen ehdotus kisamatkatuen myöntämisestä jäsenien ulkomaan maajoukkuematkoihin. Ehdot tuen saamiselle:

 1. Hakijan (koiran omistaja tai ohjaaja) pitää olla SBCAK ry:n jäsen ja koiran on oltava rodultaan bordercollie tai australiankelpie.
 2. Vain yhtä tukea voi hakea per jäsen per vuosi.
 3. Tuki on matkakuluihin 100€ ja se maksetaan kuittia vastaan.
 4. Kriteereinä on ulkomaille tehty maajoukkuematka agilityn, koiratanssin, pk-lajien, rally-tokon, tokon ja paimennuksen pm-, em- ja mm-kilpailuihin (myös para- ja juniorkilpailut) sekä kutsunäyttelymatka ulkomaille.
 5. Hakemuksen liitteenä on oltava jokin todistus koiran osallistumisesta kyseiseen kilpailuun. Esim. kopio kilpailukirjasta tai arvostelulomakkeesta.
 6. Tukihakemus on tehtävä viimeistään 31.12. sinä vuonna, kun kilpailu käydään.
 7. Tukihakemukset on lähetetään tarvittavine liitteineen osoitteeseen: pj.sbcak(at)gmail.com.

Tukihakemuslomake »

 

Nuoren koiran selittämättömän kuoleman takia tehty ruumiinavaus

Hallitus päätti tukea jäseniä maksamalla nuoren, alle 2 vuotiaan, australiankelpien tai bordercollien äkillisen, selittämättömän kuoleman takia tehdyn Eviran ruumiinavauksen kustannukset. Koiran omistajan tulee olla SBCAK ry:n jäsen ja luovuttaa kopio ruumiinavauspöytäkirjasta yhdistykselle.

Tällaisessä tapauksessa tulee ottaa pikaisesti yhteyttä yhdistyksen puheenjohtajaan: Liis Tönnov / 040-7507784 / pj.sbcak(at)gmail.com

 

Kelpieiden CA-geenitesti

SBCAK tukee vuoden 2020 aikana kelpieiden CA-geenitestauksia. Tukea annetaan tämän vuoden aikana korkeintaan 100:n koiran geenitestaamiseen.

Hakuohjeet ja ehdot tuen saamiseksi:

 1. Tuen hakijan pitää olla SBCAK ry:n jäsen.
 2. Tuki on 10€/testi ja se maksetaan, kun koiran omistaja on lähettänyt tulokset SBCAK ry:n terveystietokantaan.
 3. Hakemuksen liitteenä on oltava valokuva tai skannaus testin tuloslomakkeesta.
 4. Tukihakemukset on lähetetään tarvittavine liitteineen osoitteeseen: pj.sbcak(at)gmail.com.

Tukihakemuslomake »

Vuoden Koirat 2015 ovat ratkenneet!

Perinteisesti nämä on julkaistu lehdessä aina ensimmäisenä, mutta lehden harmillisten teknisten ongelmien vuoksi ne julkaistaan nettisivuilla.

Onnea kaikille voittajille :)

Vuoden koirat palkitaan yhdistyksen kevätkokouksessa 23.4. Vantaalla

Vuoden 2015 Australiankelpiet

Vuoden 2015 Bordercolliet

Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on hyväksynyt australiankelpien JTO:n kiitoksin parilla täydennykselläOhjelma on voimassa 1.1.2016 - 31.12.2020. (ohjelma lisätään sivuille mahdollisimman pian)

Toimikunta on myös hyväksynyt australiankelpielle seuraavan rotukohtaisen PEVISA-ohjelman:

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja synnynnäisistä selkämuutoksista annettu lausunto (vaaditaan LTV-lausunto) sekä astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto.

Silmätarkastuslausunto on voimassa 24 kk.
Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C ja tuloksen C saanut koira pitää parittaa tuloksen A saaneen koiran kanssa.
Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 20 pentua, joista alle 5-vuotiaana enintään 12 pentua. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin aina kokonaisuudessaan.

Ohjelma on voimassa 1.1.2016 – 31.12.2020.

Selkäkuvauspakko koskee voimaan tultuaan kaikkia jalostukseen käytettäviä koiria ja poikkeukset ovat mahdollisia etukäteen myönnetyn poikkeusluvan avulla.

Koirarekisteriohjeen kohdan 9 mukaisesti ulkomaisia uroksia koskeva toistaiseksi voimassa oleva poikkeuslupa: Voidaan rekisteröidä kaksi pentuetta ilman PEVISA- ohjelman mukaisia tutkimustuloksia. Poikkeuslupa ei koske ulkomaisen uroksen Suomessa tapahtuvia astutuksia.

ROTUJÄRJESTÖN SUOSITUS KOSKIEN SYNNYNNÄISISTÄ SELKÄMUUTOKSISTA ANNETTUA LAUSUNTOA: Synnynnäisiin selkämuutoksiin kuuluu sekä LTV (välimuotoinen lanneristinikama) että VA (nikamien epämuotoisuus) -lausunto, mutta PEVISA-ohjelma pitää sisällään vaatimuksen vain LTV-lausunnosta. Muut selkälausunnot (mukaan lukien synnynnäisiin selkämuutoksiin kuuluva VA) ovat vapaaehtoisia. Jotta VA pystytään lausumaan, tarvitaan yksi ylimääräinen kuva (kts. ohje selkärangan kuvauksen suorituksesta http://www.kennelliitto.fi/sites/defaul ... je_0_0.pdf). Rotuyhdistys suosittelee kyseisen lisäkuvan ottamista VA-lausunnon saamiseksi.

Poikkeusluvat PEVISA ehtoihin
Poikkeuslupa-anomus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen astutusta Suomen Kennelliiton poikkeuslupakäytännön mukaisesti. Rotujärjestö puoltaa PEVISA-ohjelman alkuvuosina harkintansa mukaan poikkeuslupia iäkkäämpien, oireettomien koirien kohdalla. Puollon perusteena on vanhojen, edelleen terveiden koirien jalostuskäytön lisääminen. Lopullisen päätöksen poikkeusluvasta tekee aina Suomen Kennelliitto

Page 23 of 24