Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta (JTT) on hyväksynyt SBCAK:n esitykset bordercollieiden ja australiankelpieiden PEVISA-ohjelmaksi sekä JTO:ksi 1.1.2022-31.12.2026 väliselle ajalle.

Bordercollieiden uusi PEVISA-ohjelma on seuraava:

  • Lonkkakuvausvaatimus; raja-arvo C, ja C-lonkkaisen saa yhdistää vain A-lonkkaiseen
  • Virallinen silmätarkastus; silmälausunto on voimassa 24kk
  • Virallinen lausunto olkanivelen osteokondroosista. Tämä ehto tulee voimaan 1.1.2023 alkaen.

Kelpieiden uusi PEVISA-ohjelma on seuraava:

  • Lonkkakuvausvaatimus; raja-arvo C, ja C-lonkkaisen saa yhdistää vain A-lonkkaiseen
  • Selkäkuvausvaatimus; LTV-lausunto, ei raja-arvoa
  • Jälkeläismäärärajoitus; koiralle rekisteröidään korkeintaan 12 pentua alle 5-vuotiaana, elinikäinen jälkeläismäärä on korkeintaan 20 pentua. Rajat ylittävät pentueet rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.

Bordercollieiden JTO hyväksyttiin JTT:ssä muutamin korjauksin. JTT hyväksyi esityksen korjata jälkikäteen todetut sisältövirheet taulukosta 19, eli keruuhetkellä tiedossa olleet mutta taulukosta puuttumaan jääneet epilepsia-jälkeläisten tiedot lisättiin, samoin virheelliset LTV-tulostiedot korjattiin. Lisäksi JTT:n käsittelijä Maaret Tapion pyynnöstä muokattiin muutamien kappaleiden otsikoita, korjattiin pari kirjoitusvirhettä sekä lisättiin kappaleeseen 6.5 toimintasuunnitelmaan taulukkomuotoinen 5-vuotissuunnitelma.

Australiankelpieiden JTO hyväksyttiin JTT:ssä muutamin korjauksin. JTT:n käsittelijä Maaret Tapion pyynnöstä muokattiin muutamien kappaleiden otsikoita, sekä lisättiin kappaleeseen 6.5 toimintasuunnitelmaan taulukkomuotoinen 5-vuotissuunnitelma.

Bordercollieiden JTO 2022 - 2026 »

Australiankelpieiden JTO 2022 - 2026 »