On käynyt ilmi, että yhdistyksen kokouksen vuonna 2013 hyväksymä sääntömuutos ei ole koskaan tullut hyväksytyksi Patentti- ja rekisterihallituksessa (PRH). Uudet säännöt on lähetetty PRH:lle, mutta sieltä tulleeseen korjauspyyntöön ei ole koskaan vastattu ja sääntömuutos on rauennut. Näin ollen yhdistyksen viralliset säännöt ovat ne, jotka on hyväksytty vuonna 2009. Yhdistyksessä ei olla oltu tietoisia tästä asiasta ja toimintaa on harjoitettu vuodesta 2014 eteenpäin epävirallisia sääntöjä noudattaen.

Vuoden 2009 hyväksytyt säännöt on nyt päivitetty yhdistyksen sivuille vuoden 2013 sääntöjen rinnalle, joten jäsenillä on mahdollisuus näitä molempia sääntöjä tarkastella ja vertailla.

Hallitus työstää nyt uutta sääntömuutosta, jotta yhdistyksen säännöt saadaan päivitettyä ajan tasalle ja rekisteröityä. Sääntömuutoksesta tullaan järjestämään ylimääräinen yhdistyksen kokous.

Sääntöjä voi vertailla "Säännöt ja lomakkeet" -välilehdellä.