Bordercollieiden ja australiankelpieiden jalostuksen tavoiteohjelmat (JTO) ja perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustusohjelmat (PEVISA) ovat voimassa 31.1.2020 saakka. Uudet JTO:t ja PEVISA-ohjelmat ovat työn alla jalostustoimikunnassa ja voimaan tulevista ohjelmista päätetään yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2020 Lempäälässä. Siinä missä JTO ohjaa jalostusta suositusten voimalla, PEVISA-ohjelmalla ohjataan jalostusta voimakkaammin rekisteröinnin ehtojen muodossa.

Tällä hetkellä voimassaolevat PEVISA-ohjelmat löytyvät SBCAK ry:n nettisivuilta. Alla esitetään jalostustoimikunnan esitykset rotujemme uusiksi PEVISA-ohjelmiksi. Rotujemme JTO:t julkaistaan jäsenistölle luettavaksi helmi-maaliskuun vaihteessa.

SBCAK ry:n jalostustoimikunnan esitys australiankelpieiden PEVISA-ohjelmaksi 1.1.2021-31.12.2025:

  • Lonkkanivelkuvaus, raja-arvo C, C-lonkkaisen saa yhdistää vain A-lonkkaiseen. Minimikuvausikä 12kk.
  • Selän LTV-lausunto, ei raja-arvoa
  • Jälkeläismäärärajoitus, korkeintaan 20 pentua, joista alle 5-vuotiaana enintään 12 pentua. Viimeinen pentue rekisteröidään aina kokonaan.

Jalostustoimikunnan esitys bordercollieiden PEVISA-ohjelmaksi 1.1.2021-31.12.2025:

  • Lonkkanivelkuvaus, raja-arvo C, C-lonkkaisen saa yhdistää vain A-lonkkaisen kanssa. Mminimikuvausikä 12kk.
  • Silmäpeilaus, yli 1-vuotiaalla voimassa 24kk.
  • Olkanivelten OC-kuvaus (1.1.2022 alkaen), minimikuvausikä 12kk.

Molempien rotujemme JTO:t ja PEVISA-ohjelmat tullaan käsittelemään kevätkokouksessa Lempäälässä 29.3.2020. SBCAK ry:n jäsen voi halutessaan tehdä vastaesityksen PEVISA-ohjelmasta kevätkokouksessa käsiteltäväksi. Esityksen tulee olla toimitettuna SBCAK:n hallitukselle vähintään kaksi kuukautta ennen yleiskokousta, eli viimeistään 28.1.2020.

Mahdolliset vastaesitykset julkaistaan jalostustoimikunnan esityksen rinnalla kevätkokouksen kokouskutsun yhteydessä viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouksen ajankohtaa, todennäköisesti jo tätä aikaisemmin. Mikäli vastaesityksiä tulee, kokousväki äänestää siitä, mikä esityksistä valitaan rodun PEVISA-ohjelmaksi. Kennelliiton nettisivuilta löytyy lomake, jota käyttäen vastaesitys tulee tehdä.