Olkanivelten osteokondroosi-lausuntojen suhteen on kuluneen reilun viikon aikana tapahtunut monia käänteitä. Olkanivelten röntgenlausuntojärjestelmän kehittämisestä Anu Lappalainen kertoi ensimmäisen kerran jo pari vuotta sitten ja keväällä 2017 lausuntajärjestelmä ja viralliset lausujat hyväksyttiin JTT:n kokouksessa. Tämän jälkeen jalostustoimikunnan pj on ollut yhteydessä Kennelliiton jalostustieteelliseen toimikuntaan useita kertoja tiedustellakseen miten asia edistyy, ja vastausten perusteella JTT on odottanut lähinnä toteutuspuolta Kennelliitosta.

Eläinlääkärit Anu Lappalainen ja Vilma Reunanen julkaisivat yksityisen INCOC-lausuntapalvelun 24.4., jota seurasi Kennelliiton tiedotus 25.4., että Kennelliiton hallitus ei ole vielä päättänyt ottaa näitä tutkimuksia käyttöön. 30.4. Kennelliitto julkaisi tiedotteen, että OC- ja INC-lausuntojen käyttöönoton valmistelua ei jatketa. 2.5. Kennelliitto tiedotti, että Kennelliitto laatii ohjeistuksen uusien terveystutkimusten virallistamisesta.

Käänteet asiassa ovat herättäneet hämmennystä niin harrastajissa kuin rotujärjestössäkin. Niinpä jalostustoimikunnan pj on ollut yhteydessä asian suhteen sekä Kennelliiton hallituksen pj Harri Lehkoseen että Jalostustieteellisen toimikunnan pj Maaret Tapioon. Virallisten osteokondroosilausuntojen merkityksellisyydestä erityisesti bordercollieiden kohdalla on painotettu molemmille tahoille.

Maaret Tapio on vakuuttunut siitä, että asia tullaan saamaan suotuisaan päätökseen ja tahtotila on saada OC- ja INC-lausunnot virallisiksi. Viestissään hän pohti, että aiheen herättämä vilkas keskustelu todennäköisesti tulee myös vauhdittamaan asian edistymistä. Sekä Maaret Tapio että Harri Lehkonen vakuuttivat, että asiasta tullaan myös keskustelemaan valtuuston kevätkokouksessa 26.5. Harri Lehkonen kertoi, että valtuuston kokouksessa tullaan käymään myös laajemmin läpi taustatekijöitä, joita tiedotuksiin tai sosiaalisen median keskusteluihin ei ole nostettu esiin jo ennestään kriisiytyneen ristiriitatilanteen vuoksi. Rotuyhdistyksen kommentit asiassa on saatettu myös valtuuston puheenjohtajalle tiedoksi.

Virallisten olkanivelkuvausten merkityksellisyys on siis saatettu painokkaasti Kennelliton tietoon ja asiaa tullaan käsittelemään valtuuston kokouksessa. Asian edistymisestä kuullaan varmasti alkukesästä.

» INCOC
» Kennelliiton hallitus ei ole vielä päättänyt ottaa käyttöön virallisia INC- ja OC-tutkimuksia
» Virallisten OC- ja INC-lausuntojen käyttöönoton valmistelua ei jatketa